DEN HAAG - Oud-staatssecretaris Nell Ginjaar-Maas (VVD) is op 80-jarige leeftijd gestorven.

Een woordvoerder van de familie heeft dinsdag meegedeeld dat zij tijdens haar vakantie in Corsica onverwacht in haar slaap is overleden.

Ginjaar-Maas was staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het eerste en tweede kabinet-Lubbers (1982-1989). Daarvoor was ze negen jaar lid van de Tweede Kamer. Na haar periode als bewindsvrouw zat ze nogmaals vier jaar in de Kamer.

Als staatssecretaris bracht Ginjaar-Maas onder meer wetten tot stand over het leerlingenvervoer en het onderwijs aan allochtone kinderen.

Minister

Nell Ginjaar-Maas was getrouwd met de in 2003 overleden Leendert Ginjaar, die onder meer minister was in het kabinet-Van Agt I en partijvoorzitter van de VVD. Voor ze in de politiek ging, werkte de geboren Rotterdamse als lerares scheikunde en maatschappijleer.