DEN HAAG - Vanuit vrijwel alle politieke partijen vindt een overloop plaats van kiezers naar de SP. Een coalitie van VVD, PVV en CDA zou nog maar 63 zetels opleveren.

Dat blijkt uit de recentste peiling van Maurice de Hond, afgenomen nadat de Catshuis-onderhandelingen zijn stukgelopen.

Volgens de peiling krijgt de Socialistische Partij er weer twee zetels bij. De partij zou daarmee nu uitkomen op 30 zetels.

Lagere inkomens

Sinds de verkiezingen in 2010 is de PvdA een vijfde van haar kiezers kwijtgeraakt aan de SP. Maar ook de VVD zag een deel van haar achterban naar links wegvloeien.

6 procent zou nu voor de SP gaan, een historisch hoog percentage. Het betreft met name kiezers met lagere inkomens.

Zetelverlies

CDA en GroenLinks hebben over het algemeen de meeste moeite met het vasthouden van de stemmers uit 2010. Slechts iets meer dan 40 procent beklijft. Zij trekken ook nauwelijks kiezers uit andere partijen aan.

Daarmee komen hun zetelaantallen uit op respectievelijk 11 (CDA, vorige week nog 14), en 5 (GroenLinks, vorige week nog 6).

PVV

Bij de PVV blijft nog tweederde van de kiezers uit 2010 achter de partij staan, maar er is weinig overloop naar de partij vanuit andere partijen.

Daarmee komt de PVV momenteel uit op 19 zetels: 1 minder dan vorige week, en 5 minder dan waarmee ze nu in de Tweede Kamer zitten.

De VVD zou volgens De Hond uitkomen op 33 zetels, PvdA op 24, D66 op 15, ChristenUnie op 6, SGP op 3 en Partij voor de Dieren ook op 3.

Coalities

VVD, CDA en PVV trekken daarmee nog maar 63 zetels aan in de peilingen. Voor de meeste regeringscombinaties zijn er minimaal vier partijen nodig voor een meerderheidsregering. Maar zelfs dan rust zo’n coalitie slechts op een kleine meerderheid.

Een combinatie van VVD, CDA en PvdA, bij elkaar goed voor 68 zetels, zou alleen kunnen als bijvoorbeeld D66 zich daarbij voegt.

Paars plus (VVD, PvdA, GroenLinks en D66) haalt een nipte meerderheid van 77 zetels.

SP, PvdA en PVV, die allen niet per sé willen vasthouden aan een begrotingstekort van 3 procent in 2013, komen uit op 73 zetels en zouden dus de 5 zetels van GroenLinks nodig hebben om een meerderheidskabinet te kunnen vormen.

Peiling

De peiling van De Hond werd uitgevoerd op zaterdagavond en zondagochtend, onder 4500 mensen.

Kiezer wil snel naar de stembus