DEN HAAG - VVD, CDA en PVV waren het voordat PVV-leider Geert Wilders de finale onderhandelingen staakte, in principe eens over een bezuinigingspakket van 14,2 miljard euro.

Dat had het begrotingstekort van Nederland in 2013 teruggebracht naar 2,8 procent, zei VVD-fractievoorzitter Stef Blok zaterdag.

Zaterdag bleek dat de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV in het Catshuis zijn mislukt. Het is de drie partijen niet gelukt om met gemeenschappelijke bezuinigingsplannen te komen.

Er was besloten om het lage btw-tarief van 6 naar 7 procent te brengen en het hoge tarief van 19 naar 21 procent. Dat had 4,7 miljard euro opgeleverd, maar zou later weer zijn teruggeven via een verlaging van de inkomstenbelasting.

Onderwijs

Volgen een bron dicht bij de onderhandelingen zou, als de drie partijen tot een akkoord waren gekomen, onder meer het onderwijs bij de bezuinigingen zijn ontzien.

De prestatiebeloning in het onderwijs zou worden afgeschaft, waardoor de veelbesproken bezuinigingen op passend onderwijs fors omlaag konden, aldus de bron tegenover NU.nl.

AOW-leeftijd

Ook waren de partijen het vorige week eens over een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Die zou al in 2015 naar 66 zijn gegaan.

Verder zou een bevriezing van de ambtenarensalarissen 4 miljard euro opbrengen. Bezuinigingen in de zorg zouden 1,8 miljard euro opbrengen, onder meer door per recept een eigen bijdrage van 9 euro te vragen.

Op ontwikkelingssamenwerking zou 750 miljoen euro worden bespaard. De hypotheekrenteaftrek zou voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet meer gelden. De huren zouden marktconform worden.

Koopkrachtdaling

De ingrepen waarover VVD, CDA en PVV het in het Catshuis bijna eens waren, zouden vooral volgend jaar tot koopkrachtproblemen hebben geleid. In het jaar erna zouden de meeste huishoudens dankzij belastingmaatregelen weer meer te besteden hebben gehad.

Volgens het CPB hadden door het pakket vooral laagbetaalde werknemers en 65-plussers flink moeten inleveren in 2013.

Zij zouden er 3,25 tot 4,25 procent op achteruit gaan. De andere huishoudens zouden volgend jaar zo'n 1 tot 2 procent minder te besteden hebben gehad. Het jaar erop zou de daling echter beperkt blijven tot een klein minnetje.

Rutte en Verhagen leggen schuld bij PVV

Wilders: De breuk is definitief

Liveblog NU.nl over de mislukte onderhandelingen (gesloten)

Volg de berichten op Twitter over dit onderwerp via NUlive

Catshuisberaad mislukt