DEN HAAG - Na het stuklopen van de onderhandelingen in het Catshuis over miljardenbezuinigingen en hervormingen, is het kabinet Rutte gevallen. Een overzicht van de gebeurtenissen:

1 maart: Na nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) weten CDA, VVD en PVV dat ze minimaal 9 miljard euro extra moeten bezuinigen om volgend jaar te voldoen aan de Europese begrotingseis dat het overheidstekort niet boven de 3 procent uitkomt. Omdat dergelijke maatregelen nooit helemaal de verwachte opbrengst opleveren, is er naar verwachting een paar miljard euro extra nodig.

5 maart: De onderhandelaars trekken zich terug in het Catshuis. Wilders (PVV) benadrukt dat hij alleen pijnlijke bezuinigingen accepteert als hij er wat voor terugkrijgt, zoals minder asiel en immigratie. Totale mediastilte wordt afgekondigd.

16 maart: Premier Mark Rutte (VVD) wil opnieuw niet ingaan op vragen over de voortgang van de gesprekken. Wel wijst hij erop dat er niet wordt geschreven aan een nieuw regeer- en gedoogakkoord.

20 maart: Hero Brinkman stapt uit de PVV-fractie en gaat in de Kamer alleen verder. Daarmee verliest de gedoogcoalitie de meerderheid in het parlement.

22 maart: Duidelijk wordt dat de deadline voor de gesprekken 30 april is: dan wil de Europese Commissie de begrotingsplannen van Nederland hebben.

27 maart: Wilders meldt de andere onderhandelaars dat hij de hervormingen in onder meer zorg en sociale zekerheid niet kan accepteren. Hij wil de gesprekken stoppen, waarop Rutte en vicepremier Maxime Verhagen(CDA) dreigen met nieuwe verkiezingen.

28 maart: De onderhandelingen gaan volgens een officiële mededeling door ''een moeilijke fase''. Rutte weet Wilders over te halen nog eens goed na te denken.

29 maart: De onderhandelaars besluiten toch verder te praten.

4 april: Rutte ontkent berichten dat er in het Catshuis of elders gesproken is over de positie van minister Gerd Leers (Asiel en Immigratie).

12 april: Rutte praat ook met SGP-leider Kees van der Staaij.

13 april: Wilders noemt berichten dat er bijna een akkoord is 'prematuur'.

20 april: Het CPB levert de doorrekening van het pakket maatregelen aan bij de onderhandelaars in het Catshuis. In de avond overleggen de onderhandelaars over de berekeningen.

21 april: Na amper een uur onderhandelen verlaat PVV-leider Geert Wilders het Catshuis. Volgens ingewijden kan hij de maatregelen niet aan zijn achterban uitleggen. Een paar uur later verklaart hij in een persconferentie dat de ontstane breuk "definitief" is.

21 april: Premier Rutte bevestigt stuklopen Catshuisberaad en zegt dat nieuwe verkiezingen ''voor de hand liggen''.

23 april: Na een ingelaste ministerraad biedt de premier zijn ontslag en dat van zijn ministers aan aan koningin Beatrix. Het kabinet Rutte is gevallen.

23 april: Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer (VVD, PvdA en SP) wil verkiezingen op 27 juni, dus voor de zomervakantie. Kleinere partijen zijn fel tegen. 

24 april: De PvdA pleit toch voor verkiezingen na de zomervakanties. Daarmee is een meerderheid voor begin september, maar uiteindelijk beslist het kabinet.

24 april: In een verklaring aan de Tweede Kamer zegt Rutte de verantwoordelijkheid nemen voor het mislukken van zijn kabinet, maar hij verdedigt de samenwerking met de PVV. De oppositie valt de premier en coalitiepartijen VVD en CDA in een debat over de kabinetscrisis stevig aan om de mislukte samenwerking. Rutte stelt 12 september voor als verkiezingsdatum.

24 april: De koningin heeft het demissionaire kabinet verzocht ''de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen''. Daarmee worden verkiezingen op 12 september mogelijk.

25 april: Bronnen bevestigen dat demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager bij verschillende fracties polst om meerderheden te vinden voor verschillende bezuinigingen. Het kabinet zal hoe dan ook voor 30 april een stuk naar de Europese Commissie in Brussel moeten sturen.