DEN HAAG - Het Catshuisoverleg tussen VVD, CDA en PVV gaat zaterdag om 13 uur verder. Voor vrijdagavond is het afgelopen.

De partijen hebben zich voor het eerst gebogen over de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) van de maatregelen en hervormingen die ze hebben bedacht om de komende jaren miljarden extra te kunnen bezuinigen.

Na ruim drie uur werd het Catshuisoverleg stopgezet. 

Effecten

Vrijdag kregen de twee regeringspartijen en gedoogpartij PVV onder ogen wat de effecten zijn van het pakket waarover ze het een week geleden in principe eens waren geworden. De zes onderhandelaars bestudeerden de cijfers over economische groei, overheidstekort, werkgelegenheid en koopkrachteffecten eerst in eigen kring en schoven rond 19.15 uur in het Catshuis aan. Mededelingen over de bevindingen van het CPB of over de voortgang werden niet gedaan.

De onderhandelaars moeten waarschijnlijk in 2013 een bedrag bezuinigen van tussen de 12 en de 16 miljard euro om weer te voldoen aan de Europese eis dat het begrotingstekort maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product bedraagt.

Overeenstemming

Betrokkenen hopen dat er de komende dagen overeenstemming kan worden bereikt. Premier Mark Rutte zei deze week nog geen dag langer dan nodig te willen gebruiken. Maar zekerheid over een akkoord is er niet, zelfs niet nu ze al 7 weken rond de tafel zitten.

Rutte gaf vrijdag toe dat het overleg lang duurt, maar dat is omdat er ,,een heel groot probleem'' op tafel ligt. Eerder maakte hij al melding van ,,grote verschillen van inzicht'' tussen de drie partijen.

De onderhandelaars premier Mark Rutte en fractievoorzitter Stef Blok (VVD), Maxime Verhagen en Sybrand van Haersma Buma (CDA) en Geert Wilders en Fleur Agema (PVV) onderhandelen al sinds 5 maart in het Catshuis.

Catshuisoverleg vrijdagavond