BRUSSEL - Na lang dubben heeft Brussel vrijdag ingestemd met het plan van staatssecretaris Henk Bleker om de Zeeuwse Hedwigepolder slechts voor een derde onder water te zetten.

De Europese Unie had liever gezien dat de hele polder zou worden ontpolderd om zo natuur te scheppen die verloren gaat door de uitdieping van de Westerschelde.

Dat blijkt uit een brief van verantwoordelijk Europees Commissaris Janez Potocnik (Milieu) aan Bleker, die vrijdagavond werd verstuurd. De commissaris is echter bereid het nieuwe, door Den Haag voorgestelde pakket maatregelen als gelijkwaardig te beschouwen.

De Europese Commissie eist van Den Haag echter wel verdere garanties dat de maatregelen in één keer worden uitgevoerd en dat er onmiddellijk wordt begonnen. Brussel verwacht uiterlijk midden mei een uitgewerkt plan met details en een tijdschema tot de geplande voltooiing in uiterlijk 2016.

Vlaanderen

In 2005 was Nederland met Vlaanderen overeengekomen de hele Hedwigepolder tot natuurgebied te maken, maar de regering-Rutte kwam daarop terug. De Europese Commissie benadrukte keer op keer dat Den Haag verplicht is voldoende nieuwe natuur te scheppen, en dat eigenlijk al lang had moeten doen.

Potocnik hamert in zijn brief op het belang van een onafhankelijke commissie die toeziet op de uitvoering van de genomen maatregelen en de gevolgen bekijkt. Een dergelijke commissie kan ook concluderen dat meer stappen nodig zijn. Volgens de commissaris zou de commissie ook kunnen bijdragen aan een breder draagvlak voor de ''noodzakelijke'' maatregelen.

Naar verluidt is het Brussel een doorn in het oog dat de Nederlandse regering elke toekomstige ontpoldering in Zeeland uitsluit. Als de EU over een tijd tot de conclusie komt dat de uitgevoerde plannen toch niet leiden tot voldoende herstel van de natuur, kan het best zijn dat er toch nog een (deel van een) polder onder water moet.

Bleker

Bleker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de informatie die Brussel vraagt tijdig zal leveren. Hij gaat op korte termijn met de Vlaamse minister-president Kris Peeters om de tafel.

PVV

De PVV verleent definitief geen steun aan het plan van Bleker. PVV-Kamerlid Richard de Mos zegt dat, nu de PVV-wens voor een referendum onder de Zeeuwse bevolking in de Zeeuwse Staten is gestrand.

De Mos was tegen ontpoldering, tenzij de Zeeuwse bevolking er mee akkoord zou gaan. Hij is teleurgesteld dat het niet tot een referendum gaat komen. ''We zijn daarover verbolgen. Nu gaan we de strijdbijl weer oppakken om de hele polder droog te houden en hard te brullen naar Europa dat we de Zeeuw niet in z'n hempie laten staan'', aldus De Mos.

Hij beaamt dat dat op dit dossier ook hard brullen tegen het kabinet betekent. ''We dachten mee aan een escape, maar alleen als er draagvlak zou zijn onder de Zeeuwen. Dat heb ik niet kunnen bespeuren en kunnen we ook niet meten.''

Rutte

De Hedwigepolder zal onder water worden gezet als de PVV het plan niet steunt, zo waarschuwde premier Mark Rutte in EenVandaag. PVV heeft volgens hem het recht om tegen ontpoldering te zijn omdat er in het gedoogakkoord geen afspraken over zijn gemaakt.

Maar als Bleker zijn plannen door de tegenstem van de PVV niet door de Kamer krijgt, is het moeizame compromis dat met de Europese Commissie is gesloten van tafel. ''We hebben de steun van de PVV in de Kamer nodig. Als het plan-Bleker niet doorgaat, dan gaat de polder helemaal onder water. Daar komt het op neer'', zei Rutte.

Hedwigepolder