STRAATSBURG - Europa moet meer doen om planten- en diersoorten te behouden. In 2020 moet het verlies aan soortenrijkdom zijn gestopt. 

Het Europarlement wil bovendien graag dat 1 procent van de Europese begroting besteed wordt aan bescherming van milieu. Vrijdag nam het Europees Parlement een rapport hierover aan.

Opsteller van het rapport over biodiversiteit is D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. Hij berekende dat een kwart van de planten en dieren in Europa dreigt uit te sterven. ''De vernietiging van de natuur kost jaarlijks circa 3 procent economische groei.'' Dat komt neer op 450 miljard euro.

Keuzemenu

Biodiversiteit moet hoger op de politieke agenda en bij meerdere beleidsterreinen worden geïntegreerd. Zo wil het Europarlement dat het Europese landbouwbeleid wordt aangepast. Het moet niet alleen gaan over voedselproductie en over de ontwikkeling van het platteland, maar ook over het behoud van biodiversiteit.

Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA, heeft kanttekeningen. ''Vergroening van de landbouw is prima. Maar biodiversiteit is slechts één element waar je een boer voor kunt belonen. Er zijn ook andere elementen.’’ De Lange ziet graag een keuzemenu aan verschillende 'vergroeningsmaatregelen' zoals het gebruik van minder water of minder bestrijdingsmiddelen.