DEN HAAG - Bij gemeenten in Limburg bestaat anderhalve week voor de invoering van die wietpas nog onduidelijkheid over de vraag wie de handhaving op zich neemt.

Dat blijkt uit navraag van NU.nl bij Limburgse gemeenten.

Vanaf 1 mei moet de wietpas landelijk worden ingevoerd, te beginnen met de zuidelijke provincies. Daarmee worden coffeeshops een soort clubs, met een maximum aantal leden.

Normaliter overleggen gemeente, Openbaar Ministerie (OM) en politie met elkaar over de verantwoordelijkheid en de uitvoering van handhavingsvraagstukken.

Maar in Limburg is vooralsnog niet helder hoe die handhaving er inzake de wietpas precies uit moet zien, waardoor het OM om duidelijkheid heeft gevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wat precies de aard is van de onzekerheid, daarover willen betrokkenen geen mededelingen doen totdat het ministerie met een antwoord komt.

Kamervragen

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi wil nu van minister Opstelten van Justitie weten wie de handhaving van de wietpas voor zijn rekening neemt. 

Ook vraagt hij zich af hoe daar nu nog onduidelijkheid over kan zijn en of de invoering van de wietpas kan worden uitgesteld "tot er duidelijkheid bestaat over de handhaving en privacyaspecten".