AMSTERDAM - Staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) wil dat ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen het recht krijgen om dagelijks te douchen. 

Ook het op tijd naar de wc geholpen worden, het krijgen van incontinentiemateriaal en het halen van een dagelijkse frisse neus moet een recht worden.

Veldhuijzen van Zanten stelt deze rechten voor in een wijziging op het voorstel voor de Beginselenwet AWBZ-zorg. Die is dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. "Als een oudere dagelijks wil douchen, dan moet hij dat kunnen afspreken en kunnen vertrouwen op die afspraak", zo licht de bewindsvrouw toe.

Steun

Medewerkers van een zorgverlener die zich willen houden aan de afspraak met een cliënt, moeten zich met de in de wet genoemde rechten sterk kunnen maken tegen hun baas. Het moet volgens de staatssecretaris een 'steun in de rug' zijn. Alle zorgmedewerkers, ook de huidige, moeten in het voorstel met een verklaring omtrent het gedrag kunnen aantonen dat ze niets op hun kerfstok hebben.

Het wetsvoorstel dat nu wordt aangepast, ligt sinds november bij de Tweede Kamer.