TILBURG - De fractievoorzitter van de SP in Tilburg, Veerle Slegers, stopt als fractievoorzitter uit onvrede over de financiële afdrachten die ze moet betalen. Dat heeft ze maandag laten weten.

De SP heeft als stelregel dat raadsleden een groot deel van hun vergoeding in de partijkas storten. Die afspraak geldt ook voor Kamerleden.

Slegers had een conflict met het landelijk bestuur, omdat ze weigerde 75 procent van haar vergoeding af te dragen. De regeling staat al langer ter discussie.

''Als kostwinner heb ik te weinig tijd over om door bezoldigde arbeid een redelijk gezinsinkomen te verwerven'', zegt ze. ''Daarom stel ik mijn raadszetel ter beschikking aan de afdeling Tilburg.'' Ook gaat ze met de partij praten over een regeling voor het bedrag dat ze volgens de afdrachtregeling nog zou moeten betalen.

Niet verplicht

Slegers levert haar zetel in op verzoek van de partij. Ze is dat niet verplicht. Als ze had geweigerd, zou ze echter zijn geroyeerd als SP-lid en zou ze haar werk als lid van Provinciale Staten hebben moeten staken. Dat hoeft nu niet.

Begin dit jaar werd SP-raadslid Simon Polman uit Lelystad nog geroyeerd, omdat hij het afgesproken deel van zijn raadsvergoeding elke maand aan de voedselbank doneerde in plaats van aan de partij. Hij wilde zijn zetel niet opgeven.