DEN HAAG - SP-leider Emile Roemer wil dat Nederland excuses aanbiedt aan de Molukse gemeenschap voor de kille ontvangst die de Molukkers kregen bij hun komst naar Nederland in de jaren '50.

Dat meldde de SP zondag.

Roemer sluit zich aan bij de oproep van de burgemeester van Leerdam, Victor Molkenboer, die in januari al pleitte voor een excuus. Molkenboer heeft zich namens Leerdam verontschuldigd, maar vindt net als Roemer dat dit ook op landelijk niveau moet worden gedaan.

In 1951 kwamen circa 12.500 Molukkers naar ons land. Zij kregen een dienstbevel van het Koninklijk Nederland-Indisch Leger (KNIL) om te vertrekken, nadat Indonesië onafhankelijk was geworden en de Molukkers op het eiland Ambon hun eigen republiek uitriepen.

Trouwe dienst

''Na trouwe dienst aan het koninkrijk werden de Molukkers echter meteen ontslagen en moesten ze rondkomen van een grijpstuiver die ze kregen van de overheid. De vernedering die daarmee gepaard ging, heeft veel mensen gebroken'', stelt Roemer.

Het was de bedoeling dat de Molukkers na enige tijd weer zouden terugkeren, maar daar kwam niets van terecht. De onvrede hierover was een van de motieven voor enkele gewelddadige acties van Molukkers in de jaren ’70, waaronder de treinkapingen bij De Punt en in Wijster.

Volgens Roemer zullen excuses het leed niet compenseren, maar kunnen ze wel bijdragen aan verzoening.