AMSTERDAM - Een meerderheid (67 procent) van de Nederlanders denkt dat de PVV, CDA en VVD er in het Catshuisberaad uit zullen komen.

Iets meer dan de helft hoopt ook dat de partijen het met elkaar eens worden over de miljardenbezuinigingen die nodig zijn om het overheidstekort terug te dringen

Dat blijkt uit de laatste peiling van Maurice de Hond.

De kiezers verwachten dat het botte bezuinigingen zullen worden; 64 procent denkt dat de gevolgen van de bezuinigingen slecht zullen zijn voor de economie.

Onderhandelaars Mark Rutte en fractievoorzitter Stef Blok voor de VVD, vicepremier Maxime Verhagen en fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma voor het CDA en Geert Wilders en Fleur Agema voor de PVV begonnen op 5 maart hun onderhandelingen in het Catshuis.

De RVD liet eerder deze week weten dat een eventueel akkoord nog minimaal een week op zich laat wachten.

De Wit

De Hond peilde ook de reacties op het rapport van de Commissie de Wit dat woensdag gepresenteerd werd. Daaruit blijkt dat een overgrote meerderheid (80 procent) vindt dat premier Balkenende net zo verantwoordelijk was voor de situatie als oud-minister Wouter Bos. Iets minder dan de helft vindt dat Bos het in 2008 wel goed heeft gedaan.

Volgens de onderzoekscommissie zijn er door de Nederlandse autoriteiten grote fouten gemaakt bij de miljardeningrepen die nodig waren om Fortis/ABN Amro en ING tijdens de financiële crisis van de ondergang te redden. Bos ging volgens de commissie de fout in door de Tweede Kamer niet tijdig en volledig te informeren.

Splijtpunt

De plannen van de PvdA om in te zetten op inkomensnivellering blijkt een groot splijtpunt te zijn tussen kiezers van verschillende partijen.

Leider Diederik Samsom presenteerde dinsdag zijn plannen 'voor de toekomst van Nederland' in Den Haag. Daarin staan 32 voorstellen van de partij die onder meer de belasting voor rijken wil verhogen en de hypotheekrenteaftrek wil beperken

Ten aanzien van deze plannen komen de meningen van de PvdA-, SP- en Groenlinks-kiezers behoorlijk overeen. VVD- en PVV-kiezers denken over de meeste punten heel anders. Toch zijn er ook voorstellen waar de PVV-kiezer meer in de richting van de linkse kiezer gaat. Daarbij gaat het om "inkomensafhankelijkheid van kinderbijslag", "hogere belastingen voor grote vermogens" en "einde concurrentie tussen zorgverzekeraars".

Zetels

Wat betreft de wekelijkse peiling waren er de afgelopen week slechts kleine verschuivingen. Tussen de VVD en PVV verschoof een zetel en het verschil tussen PvdA en SP is weer twee zetels minder. Dat komt omdat de PvdA een zetel stijgt (24) en de SP een zetel daalt (28). Twee maanden geleden verschilde de partijen nog negentien zetels, dat is nu nog maar vier.