DEN HAAG - In de nieuwe wet om mensen aan de slag te krijgen moet ook bekeken worden of mensen die nu op een sociale werkplaats werken aan een reguliere baan kunnen worden geholpen.

Dat stelt D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya voor tegenover NU.nl. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om op individuele basis te gaan herkeuren.

In het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen van staatssecretaris Paul de Krom wordt voorgesteld de huidige WSW'ers te ontzien.

Nieuwe gevallen maken slechts aanspraak op de sociale werkvoorziening als ze uitsluitend in een beschermde omgeving kunnen werken.

De wet is een bundeling van de uitkeringsregeling voor jonggehandicapten (Wajong), de sociale werkvoorziening (WSW) en de bijstand.

Nauwelijks plek

Volgens D66 wordt met het ontzien van de bestaande gevallen een tweedeling gecreëerd. "Nu worden de lasten uitsluitend bij nieuwkomers neergelegd", stelt Koser Kaya. 

Bovendien is er voor nieuwe gevallen daardoor nauwelijks nog plek en legt de financiering van de bestaande gevallen een enorme druk op het budget. Ook zijn deze huidige WSW'ers volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) duurder dan het kabinet denkt.

Daardoor is er voor gemeenten minder geld beschikbaar om mensen die wel kunnen werken aan een baan te helpen.

Nog erger

SP-Kamerlid Sadet Karabulut is verbolgen over het voorstel van Koser Kaya. Volgens haar wakkert ze de onrust bij de mensen op de sociale werkplaats hiermee verder aan.

"Dit is nog erger dan wat het kabinet voorstelt", aldus Karabulut. "D66 wil gewoon helemaal af van de CAO van sociale werkvoorziening, waardoor nog meer mensen onder het minimumloon moeten werken."

Koser Kaya stelt echter dat WSW'ers nu onnodig verstrikt blijven zitten in een gesubsidieerde baan. "Dat is niet goed voor die mensen, omdat het hun kansen ontzegt, en niet goed voor de maatschappij als geheel", aldus de D66'er.

PvdA

De PvdA is het oneens met de voorstellen van D66. "het gaat er niet om mensen tegen elkaar op te zetten. We moeten er voor zorgen dat iedereen kans heeft op werk", stelt Mariette Hamer. De PvdA zal morgen in het debat diverse voorstellen aandragen om te zorgen dat de banen er komen.

Eerder deed de PvdA het voorstel om een Quotum met boete in te stellen. De PvdA zal nu ook nog een andere variant voorleggen. Door het heffen van een 'wet werken naar vermogen-premie', een percentage van de loonsom, levert elk bedrijf zijn bijdrage voor scheppen van banen voor arbeidsgehandicapten en de daarbij passende benodigde begeleiding.

Als een bedrijf zelf het benodigd aantal arbeidsgehandicapten in dienst neemt, krijgt men vrijstelling. De premie-inkomsten komen ter beschikking van een fonds om de wet werken naar vermogen uit te voeren. De PvdA schrapt in de varian het ingewikkelde en onuitvoerbare systeem van loondispensatie.

Rechten

Volgens VVD-Kamerlid Malik Azmani zitten de bestaande WSW'ers in de nieuwe wet helemaal niet vast aan hun gesubsidieerde baan, maar kunnen ze wel degelijk doorstromen naar regulier werk.

"Deze wet regelt dat bestaande rechten gerespecteerd worden", aldus Azmani.