AMSTERDAM - De vorige week opgerichte politieke jongerenbeweging G500 is ruim door de grens van vijfhonderd leden heen.

Die worden nu aangemeld als lid bij zowel de VVD, CDA als de PvdA, laat voorman Sywert van Lienden vrijdagochtend weten.

G500 wil bereiken dat jongeren een machtsfactor worden binnen de gevestigde politieke partijen en zo hervormingen kunnen afdwingen.

Door alle leden van G500 lid te maken van de drie traditionele middenpartijen, moet het mogelijk zijn tijdens partijcongressen meerderheden te forceren. Die worden meestal bezocht door zon 750 tot 1250 leden, redeneert hij.

Naar de macht

Dat is nodig omdat hervormingen nu uitblijven en de rekening volgens G500 wordt doorgeschoven naar de jongeren. En die delen volgens de beweging nu niet in de macht. Van Lienden heeft een tienpuntenplan opgesteld dat "vernieuwing, hervormingen en idealen naar het centrum van de macht moet brengen". Thema's zijn onder meer onderwijs, zorg, de woningmarkt en duurzaamheid.

Het eerste partijcongres waar G500 zijn stem wil laten horen is dat van het CDA op 2 juni. Vanwege de regels mogen de nieuwe leden dan nog niet meestemmen, maar wel meedoen aan de discussies. "Wij zien dat congres als de ideale generale repetitie."

Later dit jaar volgt een CDA-congres waar wel mag worden gestemd. Verder streeft G500 om door te groeien naar 750 leden om er nog zekerder van te zijn dat het initiatief slaagt.