DEN HAAG - Een eventueel akkoord zal nog minimaal een week op zich laten wachten, laat de RVD weten.

De onderhandelaars zouden er volgens bronnen naar streven het vrijdag eens te worden, maar dit wordt door de RVD ontkend.

Premier Mark Rutte zou SGP-leider Kees van der Staaij bijgepraat hebben. De SGP kan nodig zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer en is dat zeker voor een meerderheid in de Senaat.

D66-leider Alexander Pechtold zegt verbaasd te zijn dat Van der Staaij is bijgepraat over de onderhandelingen. "Rutte en Van der Staaij ontkenden eerder dat de SGP bij de onderhandelingen werd betrokken."

De onderhandelaars Mark Rutte en fractievoorzitter Stef Blok voor de VVD, vicepremier Maxime Verhagen en fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma voor het CDA en Geert Wilders en Fleur Agema voor de PVV begonnen op 5 maart hun onderhandelingen in het Catshuis.

Doorrekenen

Die waren nodig omdat het Nederlandse overheidstekort in 2013 dreigt uit te komen op 4,6 procent van het bruto binnenlands product, waar 3 procent volgens EU-regels het maximum is. Het kabinet moet daarom tussen de 10 en 16 miljard euro bezuinigen.

De onderhandelaars hopen dat als ze het vrijdag eens zijn het Centraal Planbureau (CPB) de voorstellen in de loop van volgende week heeft kunnen doorrekenen. Daarna worden ze ter goedkeuring voorgelegd aan de fracties van de drie partijen.

Aanpassingen zijn dan zeker niet uitgesloten. De onderhandelaars willen pas helemaal aan het einde spreken van een akkoord, dat bij de fracties ter goedkeuring kan worden neergelegd.

Gestaag

Twee weken geleden liepen de onderhandelingen bijna stuk toen Wilders niet verder wilde praten over hervormingen in de WW en in het ontslagrecht, waarna Rutte en Verhagen stelden dat er dan maar nieuwe verkiezingen moesten komen. Wilders besloot toen na 2 nachten slapen toch verder te onderhandelen.

Sindsdien verliepen de gesprekken volgens bronnen stroef, maar gestaag. Al het voorbereidende werk is nu afgerond, de drie partijen moeten nu de knopen doorhakken voor het totaalpakket. Donderdag aan het einde van de middag worden de gesprekken weer voortgezet in het Catshuis.

Voorafgaand aan de onderhandelingen stelden betrokkenen al dat het pakket voor elke partij iets moet hebben om naar de buitenwereld als winst te kunnen uitdragen. Voor de PVV kunnen dat bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zijn, voor de VVD het terugdringen van het overheidstekort en voor het CDA hervormingen op verschillende gebieden.

Akkoord Catshuis laat op zich wachten