DENHAAG - Politieke jongerenorganisaties van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben met elkaar een plan opgesteld voor miljardenbezuinigingen.

Hervormingen van het pensioenstelstel, het ontslagrecht en de hypotheekrenteaftrek maken er onderdeel van uit.

Zo willen ze de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar steeds met een half jaar laten stijgen tot maximaal 69 jaar en moet de hypotheekrenteaftrek in 10 jaar teruggebracht worden tot het laagste belastingtarief. Het budget voor ontwikkelingshulp zou ongemoeid moeten blijven.

De organisaties willen aan de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in het Catshuis laten zien dat er draagvlak is voor grote hervormingen. De precieze inhoud van het akkoord wordt later donderdag gepresenteerd.

Sociaal

Ook Dwars, de jongerenbeweging van GroenLinks, zat lange tijd aan tafel, maar haakte op het laatste moment af omdat ze het akkoord niet sociaal genoeg vinden. Dwars hekelt een teveel aan bezuinigingen op de zorg en cultuur.

''Het is kennelijk voor de andere jongerenorganisaties toch heel belangrijk om veel te bezuinigen, terwijl wij de visie die achter hervormingen zit, wel zouden kunnen steunen. Op sociaal gebied is het nu onvoldoende'', aldus Dwars-voorzitter Jojanneke Vanderveen.