DEN HAAG - Wouter Bos kan zich goed vinden in het rapport van de commissie-De Wit.

Dat zei oud-minister van Financiën woensdag in reactie op de onderzoeksresultaten.

''We hadden weinig tijd, te weinig informatie, weinig voorbeelden, weinig alternatieven, maar we moesten beslissen. Uitstel was geen optie; er stond te veel op het spel. Ik hoop dat iedereen zich dat blijft realiseren. En ik hoop vooral dat geen minister van Financiën dit ooit weer hoeft mee te maken.''

Bos heeft waardering voor ''het minutieuze onderzoek'' dat de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel heeft gedaan naar een van de meest hectische periodes in de Nederlandse financiële sector.

Hij zegt blij te zijn dat de commissie de daadkracht van het ministerie prijst en onderkent dat ''hier sprake was van een unieke tijd''.

Beoordelen

Het is volgens Bos nu allereerst aan politiek Den Haag om de conclusies en aanbevelingen van de commissie te beoordelen.

Waar lessen voor de toekomst getrokken worden, zal dat volgens hem altijd in het besef moeten zijn dat een toekomstige crisis volledig anders is dan de crises in het verleden. Bos: ''Het is ook met die bril dat het rapport als historische reconstructie moet worden gelezen.''

De Jager

Bij de aanpak van de kredietcrisis is in ''een moeilijke periode'' gewerkt aan het bewaken van de financiële stabiliteit en het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de Nederlandse burger. Dat stelt minister Jan Kees de Jager (Financiën) in reactie op het eindrapport.

De Jager vindt het belangrijk dat het rapport er nu is. ''De commissie heeft een periode onderzocht en geëvalueerd waarin de financiële stabiliteit wereldwijd groot gevaar liep'', aldus de minister. ''Overheden en toezichthouders werden in korte tijd geconfronteerd met veel verschillende kwesties die om een acute oplossing vroegen.''

Lessen

Volgens De Jager heeft zijn ministerie al lessen uit de crisis getrokken. Zo zijn er, mede naar aanleiding van het eerste rapport van de commissie, diverse wetsvoorstellen ingediend om de financiële sector crisisbestendig te maken.

Verder wacht De Jager de discussie in de Tweede Kamer over het woensdag gepresenteerde rapport af en zal hij de aanbevelingen verder bestuderen.

Commissie De Wit