DEN HAAG - De Raad van State is kritisch over de plannen van het kabinet om de eisen voor gezinsmigratie aan te scherpen. Dat blijkt uit het woensdag vrijgegeven advies.

De Raad vreest ''een toename van procedures en onnodig verlies van tijd, geld en inspanningen, waar het streven van de regering erop is gericht het aantal procedures juist terug te dringen.''

Voor zover de plannen bedoeld zijn om fraude en schijnhuwelijken tegen te gaan, vindt de Raad dat er per geval moet worden geoordeeld en dat het algemeen afschaffen van bepaalde vormen van gezinshereniging 'geen passende oplossing' is.

De mogelijkheid voor een tijdelijke verblijfsvergunning voor 4 maanden om in Nederland een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan, wanneer dat in het land van herkomst niet kan (bijvoorbeeld bij een homohuwelijk), is volgens de raad 'onevenwichtig'. Ze past niet bij de andere plannen.

Een vreemdeling die voor gezinshereniging naar Nederland is gekomen, komt nu nog na 3 jaar in aanmerking voor een zelfstandige verblijfsvergunning. In het ontwerpbesluit wordt die termijn verlengd naar 5 jaar, maar de raad stelt dat niet wordt aangetoond dat dit nodig is.