DEN HAAG - Defensie haalt deze week een militair terug uit Kunduz in Afghanistan, omdat zijn veiligheidsverklaring wordt ingetrokken. Het ministerie wil niet zeggen om wie en waarover het gaat.

Defensie wilde dinsdag alleen kwijt dat de zogeheten verklaring van geen bezwaar (VGB) van de militair wordt ingetrokken op grond van onderzoek door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

De dienst bekijkt regelmatig bestanden om te kijken of een medewerker met politie of justitie in aanraking is geweest en of een eventuele veroordeling voor strafbare feiten iemands functioneren in de weg staat.

Toen de MIVD in dit geval het veiligheidsonderzoek deed, was volgens Defensie de informatie die tot intrekking van de VGB heeft geleid, niet beschikbaar. Controle van de bestanden bracht de informatie alsnog naar boven.

In de afgelopen maanden was het vaker raak. Bij bijna 80 militairen ontdekte de MIVD dat ze de afgelopen jaren met politie of justitie in aanraking zijn geweest. Veel van die zaken, waarbij de VGB kan worden ingetrokken, lopen nog. Zonder zo'n verklaring mag een militair niet deelnemen aan een buitenlandse missie.