DEN HAAG - De PvdA wil het overheidssaldo op orde brengen door voor 20 miljard om te buigen door bezuinigingen, hervormingen en lastenverzwaringen.

PvdA-leider Diederik Samsom presenteerde zijn plannen 'voor de toekomst van Nederland' dinsdag in Den Haag.

De partij wil onder meer de belasting voor rijken verhogen en de hypotheekrenteaftrek beperken. Zo mogen er alleen nog hypotheken zijn, waarbij 100 procent wordt afgelost. Ook wordt de aftrek op lange termijn teruggeschroefd naar 30 procent van de waarde van de woning.

Vermogende huurders mogen sneller geconfronteerd worden met een huurverhoging dan lagere en modale inkomens.

Terugdraaien

Samsom laat verder weten de bezuinigingen van het kabinet te willen terugdraaien die mensen zo hard raken dat ze dat niet kunnen dragen.

In zijn speech zei hij Nederland 'zijn vertrouwen, zijn optimisme en onderlinge verbondenheid terug te willen geven'. 'Een land waarin collectieve welvaart boven individuele rijkdom gaat. Waarin de toekomst van onze kinderen belangrijker is dan korte termijn bevrediging'.

Hyperflexibiliteit

Verder wil de PvdA af van de 'oprukkende hyperflexibiliteit' op de arbeidsmarkt. Zzp'ers moeten meer rechten krijgen, waaronder minimumtarieven in bepaalde sectoren.

Ook moet de werkgever gaan meebetalen aan het eerste half jaar WW. Dat moet er voor zorgen dat werkgevers meer werk maken van het snel weer aan de slag helpen van deze werknemer bij een andere werkgever. Ook wil de partij wat doen aan de ingewikkelde ontslagprocedure.

Zorg

In de zorg moet gestopt worden met de concurrentie tussen zorgverzekeraars. Zij moeten volgens Samsom gedreven worden door publieke en niet door commerciële belangen. Ook moeten de premies, eigen betalingen en eigen risico's inkomensafhankelijk worden.

De PvdA laat de plannen nog doorrekenen door het CPB. Dit gaat echter nog een aantal weken duren.