DEN HAAG - Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) verwacht dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de toekomst van de Hedwigepolder.

De gesprekken die hij hierover voert met de Europese Commissie, zijn in de laatste fase, zo heeft hij vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. Over de inhoud ervan doet hij voorlopig geen mededelingen.

Bij afspraken tussen Nederland en Vlaanderen over het uitdiepen van de Westerschelde had Nederland aanvankelijk beloofd dat de Zeeuwse Hedwigepolder onder water zou worden gezet.

De ontpoldering zou moeten dienen als natuurcompensatie. Het kabinet-Rutte is daar echter op teruggekomen. Vlaanderen wil Nederland aan zijn eerdere toezegging houden.

Alternatieven

Bleker praat met de Europese Commissie over alternatieven voor de ontpoldering. Deze week maakte het dagelijks bestuur van de EU bekend dat één van de Nederlandse voorstellen inhoudt dat de polder gedeeltelijk onder water zou komen te staan. Bleker wil daar echter niets over kwijt.

De staatssecretaris reageert met zijn brief aan de Kamer op een verzoek van de Partij voor de Dieren om zijn ''precieze onderhandelingsinzet'' bij de gesprekken in Brussel bekend te maken. Bleker acht dat ''niet opportuun''.