DEN HAAG - In Europa wordt op regels gebroed die het Nederlandse pensioenstelsel mogelijk enorm beïnvloeden.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vreest voor de gevolgen, zo zegt hij in een gesprek met NU.nl: "De grootste spaarpot van Nederland moet door Nederland gecontroleerd worden, niet door Brussel."

Nederland doet er momenteel alles aan om Europese regels voor pensioenfondsen te voorkomen.

Dat bleek donderdag opnieuw tijdens een informatiebijeenkomst in de Tweede Kamer, waarbij Kamerleden de tussenstand te horen kregen over de onderhandelingen die het ministerie van Sociale Zaken voert in Europa.

Belangen

De belangen zijn dan ook groot. Europa overweegt strengere eisen te stellen aan pensioenfondsen, waardoor zij tientallen miljarden extra als buffer in kas moeten houden.

Dat zal volgens het ministerie onvermijdelijk leiden tot hogere premies en waarschijnlijk ook tot lagere pensioenuitkeringen, terwijl de pensioenen toch al onder enorme druk staan als gevolg van de kredietcrisis.

Rapporteur

Met Omtzigt heeft de Tweede Kamer sinds enkele weken een eigen pensioenrapporteur, die het Kamerstandpunt in Europa moet verkondigen.

Zijn missie: daar waar nodig Europa buiten de deur te houden. Omtzigt: "Europa wil pensioenfondsen zien als verzekeraars, terwijl het voor ons een onderdeel van het sociale zekerheidsstelsel is."

Kunnen Brusselse zekerheidseisen niet juist zorgen dat de pensioenfondsen hun zaken op orde hebben?

Omtzigt: "Bijna de helft van het totale Europese pensioenvermogen, behoort toe aan die paar miljoen Nederlanders. Dan zou dus de grootste spaarpot van Nederland onder Brusselse invloed gaan vallen, terwijl pensioenen bijna het enige deel van het financiële stelsel is waar juist géén staatssteun naartoe hoefde."

De fondsen liggen er anders ook niet bepaald florisant bij.

"Nee, dat klopt. Maar ze zijn niet omgevallen ofzo."

Vooralsnog.

"De vraag is of het beter wordt als je ze onder Brusselse controle brengt."

Het zou preventief kunnen werken.

"De kwestie is dan ook niet zozeer of die Europese regels wel of niet zinnig zijn, maar of ze uit Brussel moeten komen, of uit Nederland."

"Deze nieuwe Europese regels gaan alleen gelden voor landen die pensioenfondsen hebben, namelijk Nederland, Duitsland, Engeland en Ierland. Zo lijkt het erop dat Europa juist díe landen regels oplegt, die hun zaken relatief goed op orde hebben."

"Andere landen zonder noemenswaardige pensioenfondsen hebben dan nergens last van. Je zou zelfs een vlucht uit pensioenfondsen kunnen krijgen, en daar zit niemand op te wachten."

Is geen van de Europese pensioenvoorstellen gunstig?

"Een aantal Europese voorstellen zijn leuk bedacht, maar werken gewoon niet omdat de pensioenstelsels van de verschillende Europese landen enorm verschillen. Het toezicht zal ook heel complex zijn. Dan bestaat de kans dat er fouten worden gemaakt."

"Maar de Tweede Kamer is eigenlijk vooral tegen twee van de twintig plannen die nu worden overwogen in Brussel."

En die andere voorstellen?

"Veel andere voorstellen zijn wel zinnig: zoals de tracking service, een soort Europees pensioenregister. Dan kunnen mensen die tijdelijk in een ander land gewerkt hebben, gemakkelijker hun pensioen uit dat land aanvragen."

"Dat hoort ook echt bij de taak van de Unie, waarin je vrijelijk in een ander land mag werken."