DEN HAAG - Het CDA steunt het plan van minister Schultz (Infrastructuur) om de Blankenburgtunnel aan te leggen tussen Maassluis en Vlaardingen.

CDA-Kamerlid Sander de Rouwe wil wel dat de tunnel 600 meter langer wordt, omdat dit beter zou zijn voor natuur en leefomgeving. "In het hele gebied kan zo de natuur en het recreatieve vermogen behouden blijven."

Het plan van De Rouwe maakt de Blankenburgtunnel wel 80 miljoen euro duurder. Schultz liet donderdag tijdens het debat weten dat ze vond dat ze de Kamer al een eind tegemoet was gekomen.

Wel constateerde ze 'koppentellend' in de Tweede Kamer dat er een meerderheid te vinden is voor de Blankenburgvariant met het voorstel van De Rouwe.

Weerstand

In de variant van Schultz, die steun heeft van VVD, PVV en SGP, is de tunnel korter. De oppositie toonde zich al eerder kritisch over deze optie om de verkeersproblemen te verbeteren, aangezien de verbinding nadelige gevolgen zou hebben voor de natuur. Bovendien was er veel weerstand onder bewoners en gemeentes.

De Rouwe hoopt de tegenstanders met zijn voorstel tegemoet te komen.

De andere variant die op tafel ligt is de westelijker gelegen Oranjetunnel. Deze is echter duurder en volgens de minister verkeerstechnisch minder goed.