DEN HAAG - De interne strubbelingen binnen de FNV maken het traditionele polderoverleg met de vakbeweging en werkgevers voor het kabinet lastiger volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken). 

Dat schrijft Kamp donderdag aan de Tweede Kamer.

De VVD-bewindsman wijst erop dat ''de vakbeweging - en met name de FNV - zoekt naar een nieuwe positionering'' op dit moment.

Dit maakt het volgens hem lastiger om het onderling eens te worden over te nemen maatregelen.

Kamp: ''Ik hoop en verwacht dat ook de vakbeweging van de toekomst zich zal realiseren hoe belangrijk een stevige positie in het overleg met werkgevers en het kabinet is. Het is immers de enige manier om invloed te hebben op besluitvorming.''

Overlegmodel

CDA'er Eddy van Hijum had om opheldering gevraagd, omdat volgens scheidend voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal- Economische Raad (SER) het kabinet weinig aanklopt bij het adviesorgaan met werkgevers en vakbonden.

Volgens Kamp heeft het kabinet waardering voor het overlegmodel, maar doet dat ''er niet aan af dat de overheid op bepaalde momenten ook haar verantwoordelijkheid moet nemen indien overleg niet de meest effectieve weg is''. Het overlegmodel heeft in zijn ogen vooral waarde als sociale partners het eens kunnen worden over maatregelen. ''Dit is op dit moment lastiger in verband met de heroriëntaties binnen de polder.''