DEN HAAG - Wim Deetman, voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar het misbruik in de katholieke kerk, is woedend om het artikel in NRC waarin werd onthuld dat een castratiezaak door de commissie onder tafel is gehouden.

Volgens NRC Handelsblad ontbreekt in het rapport informatie over castraties in de jaren '50 in het jongensinternaat Harreveld en de bemoeienis van Vic Marijnen, in de jaren '50 bestuursvoorzitter van Harreveld en later minister-president.

Maar Deetman werpt "de suggestie verre van mij" dat er geschrapt zou zijn. "Dat is nergens op gebaseerd. Het zijn fantasieverhalen", zo zei hij tijdens een hoorzitting over het onderwerp in de Tweede Kamer.

Commissielid Bert Kreemers kondigde in aanvulling aan het artikel in NRC voor te leggen aan de Raad voor de Journalistiek.

Integriteit

Deetman zei over het vervolgonderzoek naar het misbruik van meisjes en vrouwen binnen de kerk: "Indien ook maar de geringste twijfel bestaat over mijn integriteit en er wordt in suggestieve termen over gesproken, dan wordt het lastig het volgende onderzoek uit te voeren."

Geschrokken

Khadija Arib (PvdA) zegt geschrokken te zijn van de emotionele reactie van Deetman op de vragen van Kamerleden naar aanleiding van het NRC-artikel.

"Het rapport ontslaat ons er niet van meer te willen weten, en kritisch te zijn. Ik hoop dat Deetman dit respecteert."

Een meerderheid van de Kamer sprak uit niet te twijfelen aan de integriteit van de commissie Deetman.

Wetenschappelijk onderzoek

Deetman wees er nog op dat het terrein van de psychiatrie in het rapport niet in beschouwing is genomen, onder andere omdat daarmee medische rapporten boven tafel moeten komen en medisch-historische kennis nodig is.

"In het rapport staat ook aangekondigd dat er een apart wetenschappelijk onderzoek moet plaatsvinden."

Subtiliteiten

NRC-journalist Joep Dohmen, die ook gehoord werd, blijft pal achter het verhaal staan. Hij benoemt "subtiliteiten" in het rapport Deetman die erop wijzen dat aanwijzingen niet goed zijn uitgezocht.

"De grote vraag is waarom Deetman bij het lezen van het woord 'castratie' geen alarmbel heeft doen afgaan."

Dohmen zou aanbevelen dat de rol van politici in die tijd ten opzichte van de kerk nader wordt onderzocht. Maar volgens Kreemers is er tijdens het onderzoek van Deetman geen aanleiding aangetroffen om daar verder in te duiken.

Bekijk de video

Deetman woedend