DEN HAAG - Human Rights Watch, Amnesty International en 3 andere mensenrechtenorganisaties dringen er bij minister Gerd Leers (Asiel) op aan om Abu Kurke Kebato en zijn vrouw op humanitaire gronden in Nederland te laten verblijven.

Kebato overleefde vorig jaar onder barre omstandigheden een vlucht per boot vanuit Libië. Vele andere Afrikaanse vluchtelingen kwamen om.

Kebato staat nu op het punt naar Italië overgebracht te worden voor asiel, maar hij vreest dat hij daar niet veilig is.

De 72 bootvluchtelingen dobberden vorig jaar dagenlang zonder eten en drinken op de Middellandse Zee zonder dat er hulp kwam.

GroenLinks-Eerste Kamerlid Tineke Strik deed namens de Raad van Europa onderzoek en stelde vast dat door een gebrekkige coördinatie Italiaanse of andere Europese autoriteiten, de NAVO en andere schepen geen hulp boden. 63 vluchtelingen kwamen om.