DEN HAAG - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de afhandeling door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van meldingen over misstanden in de zorg. 

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft voormalig D66-minister Winnie Sorgdrager gevraagd het onderzoek te leiden, zo heeft ze maandag aan de Tweede Kamer gemeld.

Schippers wil dat het vertrouwen in de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt hersteld. De laatste tijd is de inspectie veelvuldig negatief in het nieuws vanwege de trage afhandeling van dossiers en een gebrek aan klantvriendelijkheid.

Onder meer de Nationale Ombudsman en het tv-programma Radar hebben met een zwartboek over de IGZ aan de bel getrokken.

Breed vertrouwen

Volgens Schippers dient de inspectie breed vertrouwen en gezag te hebben in de samenleving en is dat nu niet het geval. Wat Schippers betreft mogen meldingen bij de inspectie niet langer dan 1 jaar openstaan, en moet er toelichting komen als dat toch zou gebeuren.

Behalve door het onderzoek van Sorgdrager wordt de IGZ al onder de loep genomen door Koos van der Steenhoven. Dat onderzoek moet duidelijk maken of de IGZ in staat is in de toekomst goed toezicht te houden.

IGZ

''Ik besef dat we in te veel zaken niet doortastend genoeg zijn geweest en onvoldoende oog hebben gehad voor de kwetsbare positie van de patiënt'', zo reageert Gerrit van der Wal, inspecteur-generaal van de IGZ. ''Ik realiseer me dat dit het leed van sommige mensen mogelijk heeft verzwaard en dat betreur ik ten zeerste.''

Van der Wal: ''Wij moeten beter en duidelijker communiceren met burgers. Daar werken we hard aan en de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman helpen ons daarbij. Verder zijn wij bezig met het verbeteren van de afhandeling van meldingen, bijvoorbeeld door het instellen van kleine landelijke behandelteams, maandelijkse voortgangsrapportages en het verhelderen van werkprocessen. Doel is om sneller, eenduidiger en daadkrachtiger te handelen."