AMSTERDAM - Politie en justitie kunnen dankzij een nieuwe wet van minister Opstelten (Justitie) vanaf nu ook DNA-verwantschapsonderzoek inzetten in de strijd tegen criminaliteit.

Met het DNA-verwantschapsonderzoek kan worden uitgewezen of een bloedverwant van een persoon die door politie en justitie is onderzocht de mogelijke dader is van een misdrijf.

Vanuit de praktijk bestond een dringende behoefte aan deze wet. DNA-profielen van bloedverwanten komen in bepaalde maten met elkaar overeen. Met de nieuwe wet kan worden gekeken of het DNA-profiel van een bekende persoon en het profiel uit een spoor van een onopgelost misdrijf gelijkenissen vertonen.

Op die manier kan bruikbare informatie worden vergaard voor opsporingsonderzoeken.

"DNA-verwantschapsonderzoek is een hele goeie aanvulling op alle opsporingsmogelijkheden die er zijn. Het is ook gebruikmaking van moderne techniek en wetenschap", zegt Opstelten over de nieuwe wet.

"Het gaat weliswaar misschien om een beperkt aantal zaken, maar het biedt toch de mogelijkheid om in zware misdrijven die de maatschappij ook enorm in beroering brengen een oplossing te brengen."

"Het is ook zo dat het niet alleen belangrijk is voor nabestaanden en slachtoffers, maar ook voor de samenleving als zodanig. Ik heb ook wel het gevoel dat wij als Nederland met de gebruikmaking van het DNA-verwantschapsonderzoek internationaal gezien mooi voorop lopen."