DEN HAAG - Een terugkeer naar de gulden is een dure en riskante operatie, in tegenstelling tot wat de PVV een maand eerder beweerde.

Dat stelt Wouter Koolmees (D66) in een speciaal uitgebracht pamflet (doc) waarin hij verantwoording aflegt over de pro-Europese koers van de partij.

Volgens het Kamerlid zou Nederland op de korte termijn forse verliezen moeten nemen als de euro wordt afgeschaft, vanwege de investeringen van Nederlandse banken en pensioenfondsen in het buitenland. Ook zou de handel binnen de Eurozone terugvallen.

Gulden-onderzoek

Begin maart presenteerde PVV-leider Geert Wilders een onderzoek naar de kosten van de euro. Volgens hem heeft de euro Nederland miljarden gekost en is een terugkeer naar de gulden uiteindelijk goedkoper.

Koolmees daarentegen refereert aan onderzoeken waaruit blijkt dat de verliezen voor Nederland bij terugkeer naar de gulden alleen maar oplopen, zelfs als Nederlandse leningen en garanties aan noodlijdende landen niet worden terugbetaald.

'Euro-crisis'

Volgens Koolmees is de 'eurocrisis' in Europa niet te wijten aan de euro, maar aan de financiële crisis die ontstond in 2008.

Andere factoren zijn het zwakke bankwezen in Europa, sterk gestegen overheidsschulden en begrotingstekorten en een gebrek aan groei en concurrentie in de Europese economieën.

Uiteindelijk wil D66 daarom meer macht neerleggen bij Brussel, om het financieel-economisch beleid te versterken en de kracht van Europa als economisch blok te vergroten.

Terugblik

Koolmees betreurt het dat dit niet al is gebeurd bij de oprichting van de euro: "D66 had harder moeten vasthouden aan de ideeën over Europese integratie. En we hadden er meer bovenop moeten zitten toen landen als Frankrijk en Duitsland zich niet aan de begrotingsafspraken hielden."

Overigens bestaat volgens Koolmees ook met de huidige extra maatregelen, zoals de invoering van een zogenaamde 'supercommissaris' om de begrotingen in de gaten te houden, het risico nog steeds dat de afgesproken regels worden geschonden. "Maar dat zou het vertrouwen in de markten enorm schenden."

Bezuinigen

D66 wil dat Nederland de begroting zo snel mogelijk op orde krijgt. Hoewel er economen zijn die zeggen dat hierdoor de tegenstelling in concurrentievermogen tussen de noordelijke en zuidelijke eurolanden alleen maar toeneemt, bestrijdt Koolmees dit.

"Dat zou waar zijn als de eurolanden alleen binnen de Europese Unie handel met elkaar dreven. Maar als je kijkt naar een land als Duitsland, gaat een groot deel van de export juist naar China. Daarom klopt deze theorie niet."

Lees alles over de schuldencrisis