ROTTERDAM - Het stadsbestuur van Rotterdam wil in 2015 bijna 200 miljoen euro structureel bezuinigen op de eigen organisatie. Dat betekent onder meer dat er 2450 voltijdbanen verloren gaan.

Eerder was al aangegeven dat er 1000 banen zouden verdwijnen.

Dat schrijft het college maandag in een brief aan de gemeenteraad. Die vroeg eind vorig jaar in een motie tijdens de begrotingsbehandeling het college aan te geven hoe de organisatie 20 procent goedkoper kan werken dan in 2010.

Zeker 93 miljoen euro kan worden bespaard op personeelslasten door terug te gaan van 13.000 banen naar 10.500 voltijdbanen.

Efficiënter

''Tot begin dit jaar is de formatie al met 600 voltijdbanen gekrompen. Met de huidige maatregelen van het college om efficiënter te gaan werken en de dalende vraag uit de markt op te vangen, kan het apparaat met nog eens 1000 ambtenaren worden teruggebracht'', aldus het college.

Zeker 100 miljoen willen burgemeester en wethouders in de knip houden door te besparen op huisvesting, het extern inhuren van arbeidskrachten en ICT-kosten. Zo wordt de gemeentelijke huisvesting gecentraliseerd van tientallen kantoren naar enkele panden in de stad.

De gemeenteraad praat binnenkort over de brief. Die moet wat betreft de laatste 850 ambtenaren die moeten vertrekken, eerst aangeven op welke taken de gemeente moet gaan bezuinigen.

Nieuwe visie

De maatregelen passen allemaal in de nieuwe visie van de gemeente dat het bestuur meer de regisseur van de stad wordt en niet meer de uitvoerder.

PvdA-wethouder Jantine Kriens van financiën en organisatie bevestigt dat dat om een andere instelling van ambtenaren vraagt. Waar ze vroeger vaak bepaalden hoe plannen eruit kwamen te zien, moeten ze nu juist ideeën en initiatieven voor de stad aan de inwoners overlaten.

Dat de gemeente ongebreideld groeide, heeft volgens Kriens alles te maken met de tijdgeest. ''Achteraf gezien hebben verschillende colleges alleen maar gestapeld, nieuwe aardlagen aangebracht. We willen nu weer een sterke, maar vooral wendbare en goedkopere organisatie worden.''