DEN HAAG – Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft een consultant op non-actief gezet die juist naar voren was geschoven voor het werken aan een advies rond de OV-chipkaart.

Zij wordt verdacht van malversaties bij het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB.

Dat laat het ministerie weten in reactie op vragen van NU.nl. Aanleiding voor de ontwikkelingen is een onderzoek van Dagblad de Telegraaf naar vermeende misstanden bij het GVB.

De krant kreeg een memo in handen van het hoofd integriteit. Daarin verhaalt hij over een intergriteitsonderzoek naar de hoofdverantwoordelijke voor de invoering van de OV-chipkaart, Tonny Weijn.

Fraude

Uit het integriteitsonderzoek zou zijn gebleken dat zij rommelde met kilometerstanden voor declaraties en het aantal uren dat zij als consultant zou hebben gewerkt.

Daarnaast ontsloeg zij ingehuurde administratieve medewerkers om ze vervolgens te vervangen door medewerkers van McCO. Van dat bedrijf was zij zelf bevoegd commissaris. Daarbij ging de inkoopprijs voor het GVB van 35 naar 70 euro.

Antwoord

Het GVB weigert aan NU.nl antwoord te geven of er inderdaad een integriteitsonderzoek is uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn. Of dit onwil is of slechte administratieve huishouding wil de vervoerder ook niet zeggen.

“Via diverse kanalen zijn mij vermeende onregelmatigheden rondom de invoering van de OV-Chipkaart ter ore gekomen. Naar aanleiding van de vermeende onregelmatigheden heb ik besloten, in overleg met de Raad van Commissarissen, een onafhankelijk feitenonderzoek te laten plaatsvinden”, stelt algemeen directeur Bart Schmeink in een verklaring.

“Op basis van wat ik tot nu toe heb gehoord en gelezen, heb ik geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van GVB.”

OV-chipkaart

Uit de stukken blijkt dat verantwoordelijk directeur Gert Jan Kroon niet ingreep, omdat het contract van Weijn zou eindigen. Echter werd zij door Kroon opnieuw ingehuurd voor een omgerekend jaarbedrag van €350.000.

Inmiddels is Kroon directeur af bij het GVB en directeur bij Trans Link Systems (TLS). Dat bedrijf is verantwoordelijk voor de invoering van de OV-chipkaart. TLS staat onder kritiek en de commissie Meijdam probeert een nieuwe structuur te vinden om de vele problemen met de OV-chipkaart op te lossen.

NU.nl ontdekte dat Weijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is ingehuurd voor een gedeelte van de “eindbeeld studie” ofwel het eindverslag dat ook bepalend is voor de toekomst van TLS waar Kroon directeur is.

Non-actief

Geconfronteerd met het onderzoek van NU.nl heeft Minister Schultz besloten het contract van Weijn op te schorten tot een hernieuwd onderzoek van het GVB is afgerond.

De keuze van de minister is in lijn met een oproep van de SP, die donderdag opriep om veronderstelde fraudeurs lopende het onderzoek op non-actief te stellen.

“Een van de mogelijk betrokkenen werkt sinds begin maart in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) aan de toegankelijkheid van het OV-chipkaartsysteem voor mensen met een functiebeperking. Het ministerie heeft haar hiervoor een opdracht verstrekt”, erkent zegsvrouw Laura Kwakernaak van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Geen relatie

Een bron zegt tegenover NU.nl dat Weijn, die goed bevriend met Kroon zou zijn, het eindrapport ook zou masseren in de richting van een voor TLS gunstig resultaat. Dat ontkent een voor de affaire ingehuurde zegsvrouw van TLS-directeur Kroon.

“Er is geen relatie met betrekking tot de functie”, stelt zij dan ook. Verdere mededelingen wil de bestuurder niet doen en ook weigert hij vragen te beantwoorden.

Anita Hilhorst van TLS zegt dat ze nog geen conclusies aan de affaire kan verbinden. Zij wijst erop dat er door het GVB een onderzoek wordt uitgevoerd en dat ook de gemeente Amsterdam een onderzoek zal starten. “We zullen eerst dat onderzoek moeten afwachten”, stelt Hilhorst dan ook.

Reactie Meijdam

In een reactie zegt commissie-voorzitter Henri Meijdam, die het rapport over de toekomst van de OV-chipkaart moet leveren, dat er door Weijn nooit druk is uitgeoefend rond TLS.

Hij stelt tegenover NU.nl slechts vier keer contact te hebben gehad en dat het iedere keer ging om het gedeelte van het dossier waarvoor zij verantwoordelijk was. "Ik heb haar twee of drie maanden geleden ontmoet", aldus Meijdam.

"Bij die gesprekken is TLS nooit aan de orde geweest. Het ging om de problemen rond Vizieris (de problematiek voor blinden rond de OV-chipkaart)." Ook benadrukt hij dat donderdag is besloten dat Weijn op non-actief zou worden gezet als er discussie zou ontstaan.

Zaterdag publiceert De Telegraaf een zeer gedetailleerd verslag van de ontwikkelingen rond malversaties bij het GVB.

Lees tweets over dit nieuws op NUlive