DEN HAAG - Het onderzoek over misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk berust op feiten en zorgvuldige afwegingen.

Dat schreef de commissie-Deetman vrijdag in een notitie aan de Tweede Kamer. De volledigheid van het rapport, dat in december verscheen, werd de afgelopen tijd in twijfel getrokken.

Volgens NRC Handelsblad ontbreekt in het rapport informatie over castraties in de jaren '50 in het jongensinternaat Harreveld en de bemoeienis van Vic Marijnen, in de jaren '50 bestuursvoorzitter van Harreveld en later minister-president.

De commissie verwierp die kritiek vrijdag en stelt dat de informatie in de artikelen niet berust op feiten.

Rondetafelgesprek

Naar aanleiding van de berichtgeving houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de meldingen van castraties en de bemoeienis van Marijnen.

Marijnen zou hebben geprobeerd het ministerie van Justitie te beïnvloeden over vermeende misbruikpraktijken op Harreveld. Volgens de commissie is Marijnen gehoord om financiële malversaties en niet omwille van seksueel misbruik.

Deetman wil dat NRC Handelsblad het artikel rectificeert over Marijnen dat vorige week vrijdag verscheen. Maar de krant gaat dat niet doen omdat ''onze feiten niet weersproken worden'', aldus een woordvoerder van de krant.