DEN HAAG - Een deel van de Tweede Kamer vindt dat minister Opstelten van Justitie keuzes moet maken binnen de politiecapaciteit. "De minister stapelt prioriteit op prioriteit", aldus D66-Kamerlid Magda Berndsen.

Opstelten zelf bestrijdt dit beeld. Volgens hem worden er wel degelijk keuzes gemaakt.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de politie, stelden verschillende partijen dat Opstelten te veel wil met te weinig mankracht.

Volgens Berndsen stapelen de 'plankzaken' zich daardoor op, en ook Pvda en GroenLinks vinden dat met de huidige capaciteit, duidelijke keuzes moeten worden gemaakt.

PVV-Kamerlid Louis Bontes suggereerde daarop dat, in plaats van in de dierenpolitie te snijden, er beter minder persvoorlichters voor de politie kunnen worden ingezet om capaciteit uit te sparen.

Leiding

Er klonk ook harde kritiek op de leidinggevenden binnen de politie. "Agenten voelen zich onvoldoende gesteund", stelde VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert.

En het lid Hero Brinkman vindt dat de leiding "jarenlang vooral goed voor zichzelf heeft gezorgd met bonussen en baantjes."

CAO

Er werd ook meermalen gerefereerd aan de vastgelopen CAO-onderhandelingen tussen de politievakbonden en Justitie.

"Wat is er gebeurd met de belofte dat agenten meer zouden verdienen?" vroeg SP-Kamerlid Nine Kooiman zich hardop af. Arie Slob van de ChristenUnie beaamde dat de problemen zich vooralsnog 'alleen maar lijken op te stapelen'.

Maar oud-politieman Brinkman vindt dat de vakbonden op dít punt te veel vragen. "Een eis van 3 procent loonsverhoging in dit soort tijden is absurd. Daarmee win je het respect van de mensen niet terug."

Acties

Opstelten verdedigde zich door te stellen dat zijn nadruk in de CAO-onderhandelingen ligt op werkzekerheid. "Door de vorming van de nationale politie mogen geen ontslagen vallen", aldus de minister.

Over de acties van de vakbonden zei hij: "Ik erken natuurlijk het recht om te staken. Maar zodra de openbare orde en veiligheid in gevaar komt, zal de korpsleiding in overleg met mij de nodige stappen zetten."