AMSTERDAM - Zorgverleners en zorginstellingen moeten terughoudend zijn met het meewerken aan realityprogramma's.

Dat schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het omstreden televisieprogramma 24 uur: Tussen Leven en Dood.

"Ik ben van mening dat zorgverleners en zorginstellingen zich terughoudend dienen op te stellen wat betreft het meewerken aan media-activiteiten", schrijft de bewindsvrouw. Ziekenhuizen moeten 'altijd het belang van goede en verantwoorde zorg als uitgangspunt nemen'.

Het medisch beroepsgeheim 'is een fundamenteel beginsel, cruciaal voor de behandelrelatie tussen patiënt en zorgverlener en voor het goed functioneren van de individuele gezondheidszorg', vervolgt zij.

Richtlijnen

Schippers gaat bij alle ziekenhuizen de richtlijnen voor het omgaan met medische gegevens en de handleiding voor cameratoezicht en beeldopnamen nog eens onder de aandacht brengen.

Voor het omstreden programma werden patiënten op de spoedeisende hulp van het VUmc gefilmd.

RTL schrapte het programma vorige maand na één aflevering op verzoek van het ziekenhuis na een storm van maatschappelijke verontwaardiging. Zeker drie patiënten die voor het RTL-programma tegen hun zin zijn gefilmd hebben aangifte gedaan tegen het VUmc, de behandelend artsen en producent Eyeworks.

Schrijvers

Het VUmc zette bovendien een project stil waarbij schrijvers meeliepen in het ziekenhuis. Schippers gaat in haar brief in op de stand van zaken.

Zo is het College Beschermings Persoonsgegevens (CBP) een onderzoek gestart naar de schending van privacy in het ziekenhuis. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wacht eerst het onderzoek van het OM af voordat wordt besloten tot eventuele tuchtrechterlijke stappen.

Het VUmc draait overigens op voor een derde van de gemaakte kosten. RTL en Eyeworks betalen ieder ook 188 duizend euro.