AMSTERDAM - De SGP roept het kabinet op niet alleen te bezuinigen, maar ook te hervormen.

Dat zegt SGP-leider Kees Van der Staaij tijdens de algemene ledenvergadering van de partij in Hoevelaken. Volgens Van der Staaij is dat nodig om twee redenen: 'de financieel-economische malaise en de morele crisis'.

Met bezuinigen alleen wordt de crisis volgens Van der Staaij niet afdoende bestreden. "De kaasschaaf volstaat niet, de botte bijl voldoet niet.

''Slim hervormen is nodig. Hervormen zonder taboes'', aldus Van der Staaij die met zijn partij een cruciale rol kan spelen omdat het minderheidskabinet van VVD en CDA samen met gedoogpartner PVV geen meerderheid meer heeft in de Tweede Kamer.

Ingrijpend

De SGP pleit voor hervormingen op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt en in de gezondheidszorg. Het gaat wat Van der Staaij betreft om ingrijpende hervormingen: "Op de werkvloer: langer doorwerken en flexibiliseren."

"Op de woningmarkt, onzekerheid wegnemen en starters helpen. In de gezondheidszorg, meer zelf betalen en beter organiseren. Tot nu toe is dit te weinig opgepakt. Daar moet nu echt wat gaan gebeuren."

Iets tegenover

Eerder vandaag werd al bekend dat wanneer het kabinet-Rutte nog sterker dan tot dusver gaat leunen op de SGP, daar ook meer tegenover mag staan. Ruim driekwart van de lokale SGP-politici pleit hier voor, zo blijkt uit een onderzoek dat het Nederlands Dagblad (ND) zaterdag publiceerde.

Ruim 65 procent van de SGP-raadsleden en -wethouders is van mening dat door het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie, de positie van de SGP als informele gedoger van het kabinet sterker is geworden.

SGP’ers komen zaterdag bijeen tijdens de landelijke partijdag in Hoevelaken. Voor het ND-onderzoek werden zo’n 185 lokale SGP-politici aangeschreven, 110 van hen vulden de enquête in.

Steun

Uit het onderzoek komt duidelijke steun voor de opstelling van de SGP in Tweede en Eerste Kamer naar voren. Met de stelling ‘het is terecht dat de SGP het kabinet informeel gedoogt; dit is een prima regering’, is 77 procent van de ondervraagden het eens.

De lokale SGP-politici mochten verder uit een lijst met 6 opties twee onderwerpen kiezen die zij het liefst gerealiseerd zouden zien, in ruil voor steun van de SGP aan de regering. Aanscherping van de abortus- en euthanasiewetgeving is het onderwerp waarop de lokale SGP’ers het liefst resultaat zien; 58,6 procent heeft hiervoor gekozen.

Daarna volgt met 44,2 procent ‘een ruime onderwijsvrijheid, inclusief de vrijheid voor een eigen personeelsbeleid’, als tweede belangrijkste thema. Verdere inperking van het aantal koopzondagen wordt door 29,8 procent van de lokale SGP’ers gekozen, en het ontzien van kwetsbaren, chronisch zieken en gehandicapten bij nieuwe bezuinigingen door 24 procent.

Logisch

SGP-leider Van der Staaij zei in het Radio 1-Journaal het logisch te vinden dat zijn achterban met vooral de immateriële zaken komt. Maar hij verwacht niet dat dit de onderwerpen zijn waarop politieke uitruil zal plaatsvinden.

''Zo werkt het niet.'' Wel ziet hij de resultaten van het onderzoek als een aanmoediging om vooral bij de immateriële onderwerpen het eigen geluid te laten horen.