DEN HAAG - Volgens minister Jan Kees de Jager, moeten mensen met een woekerpolis gewoon kunnen procederen over het product, ook nádat ze akkoord zijn gegaan met een schikking.

Dat zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad, in reactie op de ophef rond verzekeraar ASR.

Uit brieven in handen van NU.nl blijkt dat klanten die hun woekerpolis beëindigen en aanspraak maken op compensatie, een verklaring moeten ondertekenen waarmee ze afstand doen van recht. ASR bestrijdt dat hiermee de gang naar de rechter wordt geblokkeerd.

Maar in bijvoorbeeld een van de brieven, afkomstig van de juridische afdeling van de verzekeraar, wordt gesteld: 'Het standpunt van ASR houdt in dat in het kader van de compensatie geen kwijting zal worden gevraagd.

Dit betekent dat ASR zich wel het recht voorbehoudt om een beroep te doen op afstand van rechtverklaringen, kwijtingen of vrijwaringen die niet in het kader van de compensatie zijn verstrekt.'

Daaruit blijkt dat weliswaar over de compensatieregeling nog kan worden geprocedeerd, maar niet over het beleggingsproduct zelf, in tegenspraak tot wat ASR naar buiten toe beweert.

Slechte zaak

De Jager vindt dat verzekeraars geen "dergelijke afspraken" waarmee afstand van rechten wordt gedaan, mogen afdwingen. "Ik zou dat een slechte zaak vinden."

De minister van Financiën verwacht nog voor de zomer te komen met een monitor, waaruit moet blijken in hoeverre verzekeraars hun afspraken rond de afhandeling van de woekerpolisaffaire naleven.

"Als ASR voor die tijd haar beleid niet heeft gecorrigeerd, zal dat daar dus ook in staan", aldus De Jager.