AMSTERDAM - Minister van Sport Edith Schippers (VVD) heeft deze week gelogen tegen de Tweede Kamer over de Olympische Spelen.

Dat stelt RTL Nieuws donderdagavond op basis van nieuw opgedoken documenten.

Eerder meldde RTL Nieuws dat het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer vaag is geweest over de kosten die de organisatie van de Spelen als die in 2028 in Nederland plaatsvinden met zich meebrengt. In ambtelijke stukken zou staan dat de kosten kunnen oplopen tot acht miljard euro.

Dinsdag ontkende Schippers nog cijfers te hebben achtergehouden. "Daar heb ik geen baat bij." Het verzwijgen van de kosten zou niks te maken hebben met het draagvlak voor het binnenhalen van de Spelen.

Doelbewust

Uit de documenten die RTL Nieuws nu in handen heeft zou echter blijken dat de hoogste ambtenaar van Schippers de totale kosten van het binnenhalen van het sportevenement doelbewust niet wilde noemen, omdat de politiek de plannen dan zou afschieten. In een intern overleg zou hij hebben aangegeven dat het beter is de kosten te verzwijgen.

Betrouwbare bronnen zouden hebben aangegeven dat Schippers met de betrokken ministers ook over de kosten en het draagvlak heeft gesproken, waarna werd besloten de Kamer vaag te informeren.

De documenten zouden verder uitwijzen dat ambtenaren van Schippers in overleg met andere ministeries steeds aandrongen op het verzwijgen van de kosten. Het ministerie van Financiën zou daar tegen zijn geweest en de Kamer en de samenleving juist wel eerlijk hebben willen informeren.

Reactie

''De minister heeft de Kamer volledig en juist geïnformeerd'', aldus een VWS-woordvoerder donderdag. ''Voor minister Schippers was het argument om het bedrag van 8 miljard niet te noemen het feit dat het noemen van een som van bedragen, 17 jaar voor aanvang van de Spelen, volstrekt willekeurig zou zijn." 

"Het argument van negatieve beïnvloeding van draagvlak heeft geen enkele rol gespeeld bij haar beslissing over de aanbiedingsbrief. Dit argument heeft de minister ook nooit bereikt."

Beïnvloeding

De zegsman wijst er op dat de bewindsvrouw evenmin heeft geprobeerd aan positieve beïnvloeding te doen door alleen de baten te noemen.

''De minister zal de notitie op basis waarvan de brief is opgesteld en de ambtelijke notitie ten behoeve van haar inbreng in het kabinetsberaad hierover openbaar maken'', vervolgde hij.

In 2016 moet een keuze worden gemaakt over de Nederlandse kandidatuur voor de Spelen.

De Tweede Kamer houdt volgende week een spoeddebat over de kwestie.