AMSTERDAM - Rijlessen en theorie-examens moeten in het Nederlands plaatsvinden en niet in het Turks. Dat zei minister voor Integratie Gerd Leers (CDA) donderdag tijdens een overleg met de Tweede Kamer over integratie.

"Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld de rijles of examenvragen worden afgenomen in het Turks. Dat moet niet." De enige manier om mee te doen is door het spreken van de Nederlandse taal, beklemtoonde Leers.

Het is de bewindsman ook een doorn in het oog dat in sommige asielzoekerscentra mannen en vrouwen niet tegelijkertijd terecht kunnen in computerruimtes, zoals door VVD'er Cora van Nieuwenhuizen werd aangekaart.

Leers toonde zich bereid om daarover contact op te nemen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Ideaalbeeld

Leers heeft de integratieportefeuille overgenomen van ex-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA). Tijdens het eerste debat dat hij met de Kamer voerde, zette ook Leers vraagtekens bij het ideaalbeeld van de multiculturele samenleving.

"Wat is mislukt is de ideale verwachting om met elkaar in pais en vree een samenleving te kunnen bouwen waar iedereen in vrijheid zijn eigen culturele achtergrond kan behouden."

Niettemin wil de bewindsman positieve accenten aanbrengen in zijn beleid en de 'positieve kanten belichten en onderstrepen'. Anders blijven de 'negatieve gevolgen van de achterblijvers' domineren, en dat is niet goed, aldus Leers.