DEN HAAG/AMSTERDAM - Mensen die in de nabije toekomst een sociaal huurhuis in Amsterdam betrekken, lopen de kans een 'doorstroomcontract' te moeten tekenen.

Minister Liesbeth Spies (Wonen) wil samen met de gemeente Amsterdam en de woningcorporaties daar een proef nemen om het scheefwonen tegen te gaan.

Scheefwonen is het wonen in een sociaal huurhuis dat te goedkoop voor je is geworden. Dat doen er nogal wat, waardoor minder draagkrachtigen naar een huis kunnen fluiten

In de doorstroomcontracten, een idee van D66, worden individuele afspraken gemaakt. De huurders kiezen: bij een hoger inkomen of meer huur betalen of verhuizen.

Volgens het departement voelt de minister ervoor het contract te laten 'mee-ademen' met het inkomen van de huurder: als die in inkomen terugvalt, zou de huur ook nog omlaag moeten kunnen.

Proef

In april worden de koppen bij elkaar gestoken en gekeken in welke wijken en bij welke woningcorporaties de proef zal plaatshebben. D66-Kamerlid Kees Verhoeven is erg blij dat het idee wordt opgepikt.

''Nederland heeft 2,4 miljoen corporatiehuizen, maar kampt toch met jarenlange wachtlijsten in steden van Amsterdam tot Arnhem. Voor sociale huurders die nu op een wachtlijst geparkeerd staan, biedt het scheefwoonplan ruimte.''