AMSTERDAM - Lobbykantoren in de Verenigde Staten doneren volgens het dinsdag uit de PVV-fractie gestapte Kamerlid Hero Brinkman grote bedragen aan een PVV-stichting.

Hij zei in het tv-programma Pauw & Witteman dat hij ''de stellige overtuiging'' heeft dat dat gebeurt.

Brinkman zei dat hij niet uitsluit dat daarmee het proces-Wilders is betaald, maar op die vermoedens wilde hij niet nader ingaan.

''Op het moment dat er grote bedragen in omloop zijn, vind ik dat je daarnaar moet kijken.'' Over de hoogte van de bedragen kon hij niets zeggen.

Polenmeldpunt

De parlementariër gaf verder een inkijkje in het omstreden Polenmeldpunt van zijn vroegere fractie. Bij de laatste stand die hij te horen kreeg, had die site 100.000 hits. Maar volgens Brinkman hebben die weinig om het lijf, omdat de helft van die hits bezoekers betreft die klagen over het bestaan van het meldpunt.

Brinkman heeft de indruk dat slechts een fractie van de meldingen in de buurt komt van het doel van de site.