DEN HAAG - De partijfinanciering van Hero Brinkman wordt openbaar, in tegenstelling tot de financiering van de PVV. Dat stelt Brinkman in een interview met NU.nl.

Brinkman zegt dat hij "ongelooflijk" met het onderwerp van partijfinanciering in zijn maag heeft gezeten. "Ik weet dat er financieringen gaande zijn vanuit lobbykantoren uit het buitenland naar de PVV. Dat wil ik niet. Ik wil niet gefinancierd worden op een manier waarbij ik het sterke vermoeden heb dat mensen invloed uitoefenen op de lijn van de PVV."

Zijn er meer dingen die u achteraf liever niet had verkondigd vanuit de PVV?
"Heel veel dingen. Ik ga dat op zijn tijd allemaal nog openbaar maken, onder andere in mijn boek dat dit jaar verschijnt."

VVD-fractievoorzitter Stef Blok noemt uw timing om uit de fractie te stappen niet netjes, nu er onderhandelingen gaande zijn.
"Ik snap dat hij dat vindt. Daar was geen mouw aan te passen. Het is de keuze die de fractie gemaakt heeft door niet te willen praten over mijn mail van vorige week. Het is niet democratisch. Wilders wil met zijn 24 zetels aan de onderhandelingstafel en daar druk uitoefenen, en weigert dan de fractie te woord te staan over zeer terechte kritieken."

Voelt u zich in de steek gelaten door de rest van de fractie dat zij u daarin niet steunden?
"Dat soort gevoelens heb ik al tijden niet meer. Ik was al vaak een roepende in de woestijn. Maar dan was het vaak zo dat na de vergadering de een na de andere fractiegenoot naar mijn kamer kwam om zijn steun uit te spreken."

Volgens u brengt het zijn van een bestuurderspartij bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Kunt u dit toelichten?
"Op het moment dat je een nieuwe partij bent en je probeert politiek gevoelige kwesties op de agenda te zetten, dan wil ik mij best wel bedienen van het op een populistische manier neerzetten van een agendapunt. Maar als je meebestuurt, moet je over je schaduw heen stappen en niet blijven bij dat harde standpunt in de hoop zoveel mogelijk zeteltjes binnen te halen."

"Dan moet je gaan nuanceren en gaan kijken naar de uitzonderingssituaties die door je beleid buiten de boot zouden vallen. Daar is de PVV gewoon niet toe in staat omdat de fractie hiërarchisch op één man is gericht en niet wil denken aan de toekomst."

Zijn er ook belangrijke inhoudelijke verschillen tussen u en de PVV, punten waar u anders op zou stemmen?
"Ik zou niet zo snel meer meestemmen met dierenwelzijns-onzin vanuit de hoek van de Partij van de Dieren."

Bestaan er ook verschillen op economisch vlak, bijvoorbeeld wat betreft de hypotheekrenteaftrek?
"Als je zult moeten hervormen, moet alles bespreekbaar zijn en moet je geen barrières opwerpen. Dus ook niet op het punt van de de hypotheekrenteaftrek."

In principe zegt u Rutte te steunen. Hoeveel vrijheid heeft u dan werkelijk om ergens nog iets van te vinden?
"Ik ben lid Brinkman en ik heb alle mogelijkheden om te doen wat ik wil. Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen. Ik heb mijn ja-woord verleend aan dit regeerakkoord, en op het moment dat dit wordt vervangen door een nieuw akkoord zal ik dat opnieuw bekijken en aangeven wat ik daarvan vind."

Zou u moeten aanschuiven in het Catshuis?
"Ik ga niet mijn positie misbruiken door een soort koevoet tussen de deur te zetten en mij op te dringen om nog eens een paar puntjes binnen te halen. Ik heb een gruwelijke hekel aan chantage."

Maar het kan zijn dat de coalitie het vraagt. Zij willen zeker zijn dat u achter het akkoord staat, anders is er geen meerderheid.
"Het is aan de premier om me uit te nodigen. Ik ga kijken waar de onderhandelingen toe leiden. En ik zal daar mijn steun voor uitspreken of niet."

Heeft u in aanloop naar uw besluit nog contact gehad met de premier?

"Dat gaat u niets aan."

U toonde zich tijdens uw persconferentie kritisch over het standpunt over de dubbele paspoorten. Gaat u tegen het wetsvoorstel stemmen om dubbele paspoorten onmogelijk te maken?

"Dat denk ik niet. Ik zit alleen niet op de lijn van de PVV om mensen met dubbele paspoorten uit te sluiten voor functies bij de overheid of zich verkiesbaar te stellen. Ik ben er wel voor om mensen niet meer toe te staan een dubbel paspoort te krijgen."

Hoe denkt u dat de PVV-stemmers deze stap vinden?
"Gemixt. Maar gezien de honderden positieve mails, denk ik dat veel mensen het eens zijn met mijn positieve verhaal. Ik wil hen zeggen dat ik ga voor dit mooie land. Dat ik niet alleen zal bashen, belletje trekken en wegrennen, maar dat ik ook wil kijken naar oplossingen en Nederland nog mooier en welvarender wil maken dan het al is."

Heeft u het idee dat de achterban van de PVV andere prioriteiten heeft dan de PVV zelf?
"Ik denk dat de PVV weleens de plank mis slaat. Zoals dus in geval van de koningin en haar hoofddoekje, het Polenmeldpunt en de rechters die ontslagen moeten worden."

Overweegt u andere PVV-fractieleden te vragen zich bij u te voegen?
"Ik ga niet stoken, ik ga niet mensen benaderen. Als mensen dat willen, dan weten zij me te vinden. Dan sta ik iedereen te woord. Ik neem niet het initiatief."