DEN HAAG - Het minimumjeugdloon moet fors omhoog voor jongeren vanaf 18 jaar. Dat wil GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver.

Momenteel zijn werkgevers verplicht 45 procent van het minimumloon te betalen aan achttienjarigen. Tot hun 23e is het wettelijk mogelijk om jongeren onder het minimumloon te laten werken.

Volgens Klaver dwingt deze regel jongeren om bij hun ouders te blijven wonen. "De wet op het minimumjeugdloon stamt uit de jaren zeventig en is dus niet meer van deze tijd", stelt de GroenLinks'er.

Hij vindt dat er bij de beloning meer naar opleiding en ervaring moet worden gekeken en minder naar leeftijd. "De wet zorgt nu voor leeftijdsdiscriminatie, oneerlijke concurrentie en onderbetaling."

Crisis

Dat werkgevers in deze tijden van economische crisis meer moeten betalen is volgens Klaver geen reden om het plan te laten liggen. "Het is belangrijk dat je eerlijk beloont, ook al is het crisis."

Klaver hoopt dat met zijn plan het voor arbeidsgehandicapten makkelijker wordt om aan werk te komen.

"Het is voor bijvoorbeeld een supermarkt nu goedkoper om een zestienjarige vakkenvuller in dienst te nemen, dan iemand met een arbeidsbeperking", aldus Klaver. "Dat scholieren bijbaantjes hebben vind ik belangrijk, maar het aan het werk helpen van honderdduizenden mensen met een arbeidsbeperking die nu in een uitkering zitten is urgenter."

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum erkent dat er een relatie is met de kansen voor jonge arbeidsgehandicapten, maar vreest dat verhoging van het minimumjeugdloon gevolgen heeft voor de nu al stijgende jeugdwerkloosheid.

Vijver

Klaver is niet bang dat werkgevers met zijn plan uitsluitend nog 16- en 17-jarigen aannemen. "Er is geen eindeloze vijver van jongeren onder de 18 en het werk moet toch gedaan worden. Dat geldt helemaal voor fulltimers"

Klaver zal zijn voorstel binnenkort indienen tijdens de wetsbehandeling van de wet Werken naar Vermogen. Deze wet moet meer mensen aan het werk helpen die nu met een uitkering thuis zitten.