ROTTERDAM - Bij de PvdA zijn ze zaterdag klaar voor een nieuwe start.

Voor een bijzonder congres hebben zich honderden sociaaldemocraten in De Doelen in Rotterdam verzameld om de benoeming van hun nieuwe partijleider Diederik Samsom formeel te bekrachtigen.

Ook werd er afscheid genomen van Job Cohen als oud-partijleider. Cohen zei dat hij ''een verstandig besluit'' heeft genomen door ongeveer een maand geleden op te stappen.

De oud-partijleider vertelde wel ''ongelofelijk de smoor erover'' te hebben dat hij moest opstappen na aanhoudende kritiek op zijn optreden en steeds slechter wordende politieke peilingen voor PvdA. Maar het kon niet anders volgens hem. Nu staat de partij er weer op een manier voor dat de weg omhoog kan worden gezocht.

''Toen ik aantrad schoten de peilingen omhoog. En als ik wegga? Ja, hoor! Ze gaan weer omhoog, maar het is nog niet genoeg'', aldus Cohen.

Hervormen

De PvdA durft volgens Samsom te hervormen op onder meer de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in de zorg om ''eerlijk delen, kansen en vooruitgang'' te bieden.

''Om de economie weer te laten groeien, banen te scheppen en het begrotingsevenwicht te herstellen. Ook als daarvoor moeilijke hervormingen en bezuinigingen nodig zijn. Wij durven die keuzes aan: om de woningmarkt uit het slop te helpen, om mensen die hun baan verliezen sneller aan het werk te krijgen, om de explosie van de kosten van de zorg in te dammen en om onze energievoorziening te verduurzamen'', zo hield Samsom de leden voor.

Staande ovatie

Vrijdag werd Tweede Kamerlid Samsom na een verkiezing onder de leden met 54 procent van de stemmen uitverkoren tot nieuwe PvdA-leider. Dat moest nog wel op het congres bekrachtigd worden. Daar kreeg hij zaterdag herhaaldelijk een staande ovatie van de leden.

Al eerder heeft Samsom gezegd dat de PvdA in de oppositie tegen het kabinet-Rutte met ''heldere alternatieven'' moet komen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Hij zei dat nog in de Kamerfractie en met de leden besproken moet worden hoe de beoogde hervormingsplannen eruit gaan zien, maar dat moet wat hem betreft wel snel gebeuren.

Nieuw startpunt

Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA noemt het ''in zeker zin een nieuw startpunt''. Haar fractiegenoot Angelien Eijsink en voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, Marleen Barth, hopen op een ''nieuwe start met een nieuwe leider met veel energie''.

Volgens Barth maakt het congres duidelijk dat de PvdA de gelederen heeft gesloten en klaar is voor hernieuwde oppositie tegen het beleid van het kabinet-Rutte.

De partij moet volgens haar laten zien dat er alternatieven zijn en niet alleen bezuinigd moet worden om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. ''Je kunt het ook doen door de economie te stimuleren.''

Partijvoorzitter Hans Spekman riep de leden alvast op om mee te doen aan een landelijke manifestatie op 22 maart tegen kabinetsbezuinigingen op regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals de bijstand en de sociale werkplaatsen.

PvdA verwelkomt Samsom