DEN HAAG - Ontwikkelingshulporganisaties betwijfelen zeer dat het CDA niet zal toegeven verder te bezuinigen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs verschillende hulporganisaties.

Deze weken onderhandelt het kabinet over verdere bezuinigingen om de begroting op orde te krijgen. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking, dat het CDA het liefst intact zou houden, moet daar volgens bronnen nog de revue passeren.

Maar hulporganisaties, die de partij deze weken met argusogen in de gaten houden, hebben er nog maar weinig vertrouwen in dat het CDA inderdaad de rug recht kan houden. De PVV heeft al laten weten hoe dan ook te willen snijden in dit budget en ook de VVD vindt dat er best nog meer geld vanaf kan, bovenop de eerdere bezuinigingen bij het aantreden van het kabinet.

Bespeurd

Daarbij wordt ook wankelmoedigheid binnen de CDA-gelederen bespeurd. "Er is een duidelijke beweging binnen het CDA die geen moeite heeft met korten op ontwikkelingssamenwerking", zegt Manuela Monteiro, directeur van hulporganisatie Hivos. "Ik maak me grote zorgen of het huidige budget gehandhaafd blijft."

Ook bij de uitspraak die het Nederlands Dagblad afgelopen week optekende van CDA-voorzitter Ruth Peetoom, dat 'fors korten' op ontwikkelingssamenwerking geen optie is, zet Monteiro haar kanttekeningen: "Peetoom had natuurlijk moeten zeggen dat ze níet wil korten op ontwikkelingssamenwerking."

Observatie

Rene Grotenhuis van armoedebestrijder Cordaid deelt die observatie. "Ik merk ook wel dat het CDA niet over de hele breedte helder en onbreekbaar positie inneemt op dit standpunt."

En Farah Karimi, van Oxfam Novib, stelt eveneens dat ze "er niet op gerust" is dat de 0,7 procent van het nationaal inkomen die momenteel naar ontwikkelingssamenwerking gaat, overeind blijft.

Met name ook dieper in de organisaties klinken de reacties zuur. De aanname leeft dat er sowieso gesneden zal worden in de ontwikkelingsgelden. De vraag is eerder: hóe diep.

Taboe

Dat lijkt niet ten onrechte. In kringen rond het CDA is het onderwerp nauwelijks nog een taboe te noemen en worden eventuele bezuinigingen al recht gepraat.

Toch koesteren de directeuren naar eigen zeggen nog hoop. Marinus Verweij, van stichting Icco: "De signalen die het CDA afgeeft, ontvangen wij natuurlijk ook. Toch gaan we ervan uit dat het CDA nu kleur bekent en vasthoudt aan de eerdere standpunten."

"Ik zou, kortom, verbaasd zijn als de partij nog eens geld weghaalt bij de allerarmsten."