DEN HAAG - Er moet een deskundig meldpunt komen voor verstandelijk gehandicapten die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer.

Afgelopen najaar verschenen schokkende cijfers over seksueel misbruik onder verstandelijk gehandicapten.

Uit het rapport Beperkt Weerbaar dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) werd uitgevoerd, bleek dat zes op de tien vrouwen en een kwart van de mannen met een verstandelijke beperking ooit seksueel misbruikt is.

Daarop stelde de staatssecretaris van VWS, Veldhuizen van Zanten, dat het bestaande meldpunt voor ouderenmishandeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) óók moet worden opengesteld voor meldingen over seksueel misbruik bij mensen met een beperking.

Onlogisch

Maar een meerderheid van de Kamer vindt dat een 'onlogische' plek voor zo’n meldpunt, zo blijkt uit een rondgang langs de partijen.

"Waarom brengen we dat meldpunt niet onder bij het meldpunt voor seksueel geweld dat de Stichting Slachtofferhulp momenteel instelt?" vraagt VVD-Kamerlid Tamara Venrooy zich af.

"Dit probleem vergt de juiste deskundigheid van de hulpverleners. Dat kun je niet zomaar bij ouderenmishandeling onder brengen."

Venrooy dient daarom donderdag tijdens de behandeling van het rapport in de Tweede Kamer een motie in, waarvoor zich een meerderheid aftekent.

Screening

Er zijn meer pijnpunten die voorbij komen. Zo verlangt de PvdA periodieke screening van de mensen die in de gehandicaptenzorg werkzaam zijn. En de SP wil dat bij politieverhoren van daders en slachtoffers van seksueel misbruik, altijd een deskundige aanwezig is.

"Anders bestaat het risico dat belangrijk materiaal verloren gaat door verkeerde verhoormethodes", aldus SP’er Renske Leijten.

Zware beperking

PVV-Kamerlid Willie Dille vraagt speciale aandacht voor die mensen die kampen met een zware verstandelijke beperking. “Die mensen kun je niet leren om weerbaarder te worden. Zij vallen voor mijn gevoel buiten de boot.”

Ook wijst ze erop dat bestuurders in de gehandicaptenzorg zelden misstanden melden. "Te veel wordt onder de mat geschoven. Ik wil dat die bestuurders daarop worden afgerekend."

Lees hier het hele rapport Beperkt Weerbaar (pdf).