DEN HAAG - De Inspectie van het Onderwijs concludeert dat in een veel gevallen het afstudeerniveau bij een aantal bekritiseerde hbo-opleidingen niet voldoende was.

Van de 395 dossiers die vorig jaar bekeken zijn, waren er volgens de inspectie 105 niet van het gevraagde niveau.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) heeft het rapport maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het niveau van afstudeerders is onder de loep genomen bij een aantal richtingen op de hogescholen Inholland, Windesheim en de Hanzehogeschool.

Ook is de situatie bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bekeken maar daar was het afstudeerniveau voldoende.

 'Zorgelijk'

Het inspectieonderzoek richtte zich op 5 hogescholen van wie er 4 eerder het stempel 'zorgelijk' hadden gekregen na ophef over dubieuze afstudeertrajecten waarbij studenten te makkelijk een diploma zouden hebben gekregen. Via de opleiding Media & Entertainment Management Inholland ging de bal rollen en keek de inspectie ook bij andere instellingen.

GroenLinks wil een debat met Zijlstra over de bevindingen. Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt dat de staatssecretaris het vertrouwen in het hbo moet herstellen.

''Om het vertrouwen in het hbo te herstellen, moeten we verder denken dan toezicht en straf'', aldus Klaver. ''Ik wil graag de kwaliteit van onderwijs omhoog halen door docenten weer de regie te laten voeren over hun opleiding. Studenten en afgestudeerden, de mensen die door falend onderwijs zijn getroffen, moeten kunnen meedenken over het verbeteren van de opleidingen.''