DEN HAAG - Vliegmaatschappijen moeten gegevens van passagiers (naam, adres, nationaliteit, paspoortnummer, reisroute en bagage) al voor aankomst op Schiphol digitaal verstrekken aan marechaussee en douane.

Dat moet de grenscontrole beter en sneller maken, schrijft minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) aan Tweede en Eerste Kamer.

Het automatisme moet in de toekomst ook gaan gelden voor andere Nederlandse lucht- en zeehavens. En dan niet alleen bij aankomst, maar ook bij vertrek.

Het aantal reizigers zal blijven stijgen, denkt Leers, en een snelle controle is goed voor veiligheid en economie.

Privacy

Bepaalde reizigers en hun bagage krijgen daarna een intensievere controle dan andere passagiers. De minister belooft waarborgen voor de privacy. Het College Bescherming Persoongegevens (CBP) zal van tevoren een advies over zijn wetsvoorstel geven.

.