DEN HAAG - Omdat spoorvervoerder NS en spoorbeheerder Prorail onvoldoende hebben gepresteerd, legt verkeersminister Melanie Schultz deze bedrijven hoge boetes op.

Dat heeft zij vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. NS moet 1.125.000 euro betalen, Prorail moet 300.000 euro overmaken.

Schultz heeft de prestaties van de bedrijven over de jaren 2010 en 2011 nader onder de loep genomen. Ze keek onder meer naar het aantal treinvertragingen en de (on)tevredenheid van reizigers.

Vorig jaar concludeerde ze dat NS in 2010 op deze terreinen te slecht presteerde. Daarom legde ze toen een voorlopige boete op van ruim 2 miljoen euro.

Voorlopige boete

NS kreeg de kans om die boete te ontlopen als het bedrijf in 2011 betere prestaties zou laten zien. De VVD-bewindsvrouw vindt dat dat onvoldoende is gebeurd. Door nu echt een boete op te leggen, wordt de voorlopige boete deels geïnd.

Omdat het in 2011 weer niet goed ging, legt Schultz over dat jaar ook weer een voorlopige boete op. Die bedraagt dit keer 2,75 miljoen euro.

Tevredenheid

In 2012 krijgt NS opnieuw de kans die boete te ontlopen door de tevredenheid onder klanten te verhogen. De minister erkent dat het met de punctualiteit bij NS steeds beter gaat, maar bijvoorbeeld de informatievoorziening aan de klanten moet volgens haar beter.

''De voorlopige boete voor 2012 heeft nu de maximale hoogte'', schetst Schultz. ''Afspraken maken we niet voor niets. Er zijn verbeteringen, maar het moet nog beter. Daar heeft de reiziger recht op. Er reden nog nooit zoveel treinen op tijd. Maar klanttevredenheid is minstens zo belangrijk als punctualiteit. Daar ligt nu de uitdaging voor NS.''

Reisinformatie

Prorail moet het ministerie een dwangsom betalen omdat het reizigers in 2010 onvoldoende heeft geïnformeerd bij vertragingen. Per 1 augustus is NS verantwoordelijk voor de reisinformatie. Over 2011 heeft de minister Prorail geen last onder dwangsom opgelegd.

Vanaf 2015 kan de minister een direct opeisbare boete opleggen. Hiermee komt de herstelperiode te vervallen.

Lees de reacties hierover op Twitter via NUlive