DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat minister Spies (Binnenlandse Zaken) actie onderneemt tegen de voormalig Vestia-topman Erik Staal.

Woningcorporatie Vestia kwam in de problemen doordat zij voor miljarden euro’s aan riskante financiële producten bezit. 

Topman Staal vertrok met een vergoeding van ruim 3,5 miljoen euro. Dat geld moet terug, vinden de meeste partijen. Kamerleden voelden zich ook niet geroepen zich parlementair uit te drukken.

''Gluiperig'' noemde de PVV de gang van zaken. De PvdA vindt het allemaal ''schandalig en immoreel''. De SP sprak van ''meneer Dief-Staal die handelde of hij in Las Vegas was'', de VVD van ''roekeloosheid en grootheidswaanzin''.

Rekenkamer

Het CDA, dat al de handen op elkaar kreeg voor een parlementaire enquête naar woningcorporaties in het algemeen, wil nu nog een specifiek onderzoek door de Rekenkamer naar Vestia. De PvdA wil dat er een klokkenluidersregeling komt voor accountants bij woningcorporaties.

De Kamer is ook verbijsterd dat Staal zijn gang heeft kunnen gaan. Hij moet zijn gedekt door een 'old boy's network', verwoordde de SP.

Dat Vestia nu een huurverhoging heeft aangekondigd, kan al helemaal niet door de beugel, vindt onder meer deze partij: ''Waar halen ze het gore lef vandaan?"

Spies

Spies wilde niet vooruit lopen op actie tegen Staal. Momenteel loopt een forensisch onderzoek naar de gang van zaken rond Vestia. Wel zei ze dat de regeling met Staal 'niet onaantastbaar is'.

Mogelijk volgt ook een strafrechtelijk onderzoek tegen Staal. Spies oordeelde hard over de Raad van Commissarissen. "Het interne toezicht is tekortgeschoten", zei ze.

Van dat falen was volgens haar al sprake op het moment dat de raad het salaris en de aanvullende arbeidsvoorwaarden van Staal goedkeurde. Ook de accountant heeft volgens haar de nodige steken laten vallen.

Ze deelde de Kamer mee dat een riante regeling zoals met Staal is getroffen in de toekomst niet meer mogelijk is. Ook zei ze dat Vestia bezig is de portefeuille met risicovolle financiële producten aan het afbouwen is.

Aanvaring

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de misstanden bij Vestia is op een aanvaring uitgelopen tussen de PvdA en de PVV.

PVV-Kamerlid Eric Lucassen stelde dat Staal uit de PvdA gezet moet worden. Staal is echter helemaal geen lid en ook nooit lid geweest.

Erecode

Lucassen herinnerde de PvdA aan de erecode zoals die een paar jaar terug binnen de PvdA werd geformuleerd.

Die strekt ertoe dat leden van de partij die werkzaam zijn in de publieke sector, niet méér zouden moeten verdienen dan de Balkenende-norm.

Volgens de PVV'er zijn er echter ook andere PvdA-leden binnen de bestuurstop van Vestia mede-verantwoordelijk voor de misstanden.

Brievenbusplassers

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch reageerde door te zeggen dat de PvdA een erecode heeft om 'brievenbusplassers en discriminerende politici uit de partij te zetten'.

Hij refereert hiermee aan de ophef die rond Lucassen ontstond toen naar buiten kwam dat hij zijn buurt zou hebben geterroriseerd.

Geroyeerd

In 2011 benadrukte toenmalig partijvoorzitter Lilianne Ploumen dat leden die zich niet aan de erecode houden, in het uiterste geval geroyeerd kunnen worden. Als best verdienende topman in de wereld van de sociale huisvesting, zat Staal ruim boven die Balkenende-norm.

"Gaat de nieuwe voorzitter Hans Spekman de mouwen van zijn trui opstropen, en Staal uit de partij gooien", vroeg Lucassen zich af. "Evenals de andere graaiers die mede-verantwoordelijk waren voor de misstanden."

Volgens Lucassen gebeurt het vaker dat PvdA'ers zich schuldig maken aan graaien en stelt de erecode dus niks voor.

Lees de Twitterberichten over dit nieuws op NUlive