DEN HAAG - Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) zoekt naar meer mogelijkheden om het bedrag te verlagen dat jaarlijks door de Belastingdienst niet geïnd kan worden.

Volgens de jaarverslagen van de fiscus lukt het jaarlijks bij zo'n 1 procent van de belastingaanslagen niet om die geïnd te krijgen, ongeveer 2 miljard euro.

Dat komt in de meeste gevallen door faillissementen, onbekende adressen van belastingplichtigen of doordat mensen al in schuldsanering zitten.

Uit een inventarisatie van de Volkskrant blijkt donderdag dat de schatkist in 10 jaar 15,6 miljard euro aan inkomsten in misgelopen.